help bg

Introductie van HSK Level 1 tot Level 6

Breid uw toekomst uit. Onderscheid uzelf door onze op maat gemaakte Chinese taalprogramma's te volgen.
Go Back

HSK NIVEAU 1

HSK (niveau I) beoordeelt de vaardigheden van testpersonen in de toepassing van alledaags Chinees. Het is de tegenhanger van het niveau I van de Chinese taalvaardigheidsschalen voor sprekers van andere talen en het A1-niveau van het gemeenschappelijk Europees referentiekader (CEF). Testpersonen die de HSK (niveau I) kunnen halen, kunnen zeer eenvoudige Chinese uitdrukkingen begrijpen en gebruiken, voldoen aan de basisbehoeften voor communicatie en beschikken over het vermogen om hun Chinese taalstudie voort te zetten.

I. Testdoel

De HSK (Level I) is bedoeld voor studenten die een semester (een half academiejaar) Chinees hebben gestudeerd, met 2-3 lesuren per week. Deze studenten beheersen 150 veelgebruikte woorden en grammaticapatronen.

II. Test inhoud

HSK-toets (niveau I) bestaat uit secties luistervaardigheid en begrijpend lezen en bevat in totaal 40 items.

SectieAantal vragenDuur (Min)
Ik luisterDeel I
Deel II
Deel II
Deel IV
520
5
5
5
Ongeveer 15
Het antwoordblad invullen (markeer uw antwoorden voor luistervaardigheid op het antwoordblad)3
II. LezingDeel I
Deel II
Deel III
Deel IV
520
5
5
5
17
Totaal/
40Ongeveer 35

De test duurt in totaal 40 minuten (inclusief 5 minuten waarin de testpersonen persoonlijke gegevens invullen).

1. Begrijpend luisteren

Er zijn 5 items in deel I. De opname van elk item wordt twee keer afgespeeld. Bij elk item wordt een zin en een afbeelding geleverd. De testpersonen moeten een juist of onjuist oordeel vellen op basis van wat ze horen.

Er zijn 5 items in deel II. De opname van elk item wordt twee keer afgespeeld. Bij elk item worden een zin en 3 afbeeldingen geleverd. De testpersonen moeten corresponderende afbeeldingen kiezen op basis van wat ze horen.

Er zijn 5 items in deel III. De opname van elk item wordt twee keer afgespeeld. Bij elk item worden een dialoog en meerdere afbeeldingen geleverd. De testpersonen moeten corresponderende afbeeldingen kiezen op basis van wat ze horen.

Er zijn 5 items in deel IV. De opname van elk item wordt twee keer afgespeeld. Voor elk item zal een persoon een verklaring afleggen. Een andere persoon zal dan een vraag stellen en drie mogelijke antwoorden geven. De drie mogelijke antwoorden worden op het testpapier vermeld en testpersonen kunnen een van de antwoorden kiezen op basis van wat ze horen.

2. Begrijpend lezen

Er zijn 5 items in deel I. Elk item bevat een afbeelding en een zin. De testpersoon moet beoordelen of ze consistent zijn met elkaar.

Er zijn 5 items in deel II. Op het testpapier worden verschillende afbeeldingen weergegeven. Voor elk item wordt een zin gegeven. De testpersoon moet een van de bijbehorende afbeeldingen kiezen op basis van de inhoud van de zin.

Er zijn 5 items in deel III. Tijdens dit onderdeel worden 5 vragen en 5 antwoorden gegeven. De test moet overeenkomen met de vraag met het juiste antwoord.

Er zijn 5 items in deel IV. Bij elk item wordt een zin weergegeven waarin één woord ontbreekt. De testpersoon moet een van de woorden in het antwoordgedeelte selecteren om de lege ruimte in te vullen.

Alle items op het testpapier worden in pinyin weergegeven.

III. Resultatencertificaat

Voor de HSK (niveau I) worden drie resultaten verstrekt, waaronder luisteren, lezen en totaal. De testpersoon moet in totaal ten minste 120 punten scoren om als geslaagd te worden beschouwd.

Max. ScoreJouw score
Luisteren100
Lezing100
Totaal200

Als Chinees taalcertificaat voor toegang van buitenlandse studenten tot Chinese hogescholen, zijn de resultaten van de HSK twee jaar geldig (vanaf de testdatum).

HSK Examenvoorbereidingscursus met Keats

HSK NIVEAU 2

De HSK (niveau II) beoordeelt de vaardigheden van de testpersoon in de toepassing van alledaags Chinees. Het is de tegenhanger van het niveau II van de Chinese taalvaardigheidsschalen voor sprekers van andere talen en het A2-niveau van het gemeenschappelijk Europees referentiekader (CEF). Testpersonen die in staat zijn om de HSK (niveau II) te halen, hebben een uitstekende kennis van de basis Chinees en kunnen communiceren in eenvoudige en routinematige taken die een eenvoudige en directe uitwisseling van informatie over vertrouwde en routinematige zaken vereisen.

I. Testdoel

De HSK (Level II) is bedoeld voor studenten die twee semesters (een academiejaar) Chinees hebben gestudeerd, met 2-3 lesuren per week. Deze studenten hebben 300 veelgebruikte woorden en gerelateerde grammaticapatronen onder de knie.

II. Test inhoud

De HSK-toets (niveau II) bestaat uit secties luistervaardigheid en begrijpend lezen en bevat in totaal 60 items.

SectieAantal vragenDuur (Min)
Ik luisterDeel I
Deel II
Deel III
Deel IV
1035
10
10
10
Ongeveer 25
Het antwoordblad invullen (markeer uw antwoorden voor luistervaardigheid op het antwoordblad)3
II. LezingDeel I
Deel II
Deel III
Deel IV
525
5
5
10
22
Totaal/
60Ongeveer 50

De test duurt in totaal 55 minuten (inclusief 5 minuten waarin de testpersonen persoonlijke gegevens invullen).

1. Begrijpend luisteren

Er zijn 10 items in deel I. De opname van elk item wordt twee keer afgespeeld. Bij elk item wordt een zin en een afbeelding geleverd. De testpersonen moeten een juist of onjuist oordeel vellen op basis van wat ze horen.

Er zijn 10 items in deel II. De opname van elk item wordt twee keer afgespeeld. Voor elk item wordt een dialoog en verschillende afbeeldingen verstrekt. De testpersonen moeten het juiste antwoord kiezen op basis van wat ze horen.

Er zijn 10 items in deel III. De opname van elk item wordt twee keer afgespeeld. Elk item bestaat uit een dialoog tussen twee personen met een derde persoon die een inhoudelijke vraag stelt. Er zullen drie mogelijke antwoorden op het testpapier staan ​​waaruit de testpersonen de juiste kunnen selecteren op basis van de passage.

Er zijn 5 items in deel IV. De opname van elk item wordt twee keer afgespeeld. Elk item bestaat uit een dialoog van 4-5 zinnen tussen twee personen en een derde persoon zal aan het einde van de passage een vraag stellen. Er zullen drie mogelijke antwoorden op het testpapier staan ​​waaruit de testpersonen de juiste kunnen kiezen op basis van wat ze in de passage horen.

2. Begrijpend lezen

Er zijn 5 items in deel I. Er zullen verschillende foto’s op het testpapier worden getoond. Voor elk item wordt een zin gegeven. De testpersoon moet overeenkomstige afbeeldingen kiezen op basis van de zin.

Er zijn 5 items in deel II. Voor elk item worden een of twee zinnen gegeven waarin een woord ontbreekt. De testpersoon moet een van de woorden in het antwoordgedeelte selecteren om de lege ruimte in te vullen.

Er zijn 5 items in deel III. Voor elk item worden twee zinnen gegeven. De testpersoon moet beoordelen of de tweede zin al dan niet in overeenstemming is met de eerste.
Er zijn 10 items in deel IV. In deze sectie worden 20 zinnen gegeven. De testpersoon wordt gevraagd om de correlaties tussen de zinnen te vinden.

Alle items op het testpapier worden in pinyin weergegeven.

III. Resultatencertificaat

Voor de HSK (niveau II) worden drie resultaten verstrekt, waaronder luisteren, lezen en totaal. De testpersoon moet in totaal ten minste 120 punten scoren om als geslaagd te worden beschouwd.

Max. ScoreJouw score
Luisteren100
Lezing100
Totaal200

Als Chinees taalcertificaat voor toegang van buitenlandse studenten tot Chinese hogescholen, zijn de resultaten van de HSK twee jaar geldig (vanaf de testdatum).

HSK Examenvoorbereidingscursus met Keats

HSK NIVEAU 3

De HSK (niveau III) beoordeelt de vaardigheden van testpersonen in de toepassing van alledaags Chinees. Het is de tegenhanger van het niveau III van de Chinese taalvaardigheidsschalen voor sprekers van andere talen en het B1-niveau van het gemeenschappelijk Europees referentiekader (CEF). Testpersonen die de HSK (niveau III) kunnen halen, kunnen communiceren in het Chinees op een basisniveau in hun dagelijkse, academische en professionele leven. Ze kunnen de meeste communicatie in het Chinees beheren wanneer ze door China reizen.

I. Testdoel

De HSK (niveau III) is bedoeld voor studenten die drie semesters (anderhalf academiejaar) Chinees hebben gestudeerd, met 2-3 lesuren per week. Deze studenten hebben 600 veelgebruikte woorden en gerelateerde grammaticapatronen onder de knie.

II. Test inhoud

De HSK-toets (niveau III) bestaat uit luistervaardigheid, begrijpend lezen en schrijven en bevat in totaal 80 items.

SectieAantal vragenDuur (Min)
Ik luisterDeel I
Deel II
Deel III
Deel IV
1040
10
10
10
Ongeveer 35
Het antwoordblad invullen (markeer uw antwoorden voor luistervaardigheid op het antwoordblad)5
II. LezingDeel I
Deel II
Deel III
1030
10
10
30
III. SchrijvenDeel I
Deel II
510
5
15
Totaal/
80Ongeveer 85

De test duurt in totaal 90 minuten (inclusief 5 minuten waarin de testpersonen persoonlijke gegevens invullen).

1. Begrijpend luisteren

hier zijn 10 items in deel I. De opname van elk item wordt twee keer afgespeeld. Voor elk item wordt een dialoog en verschillende afbeeldingen verstrekt. De testpersonen moeten corresponderende afbeeldingen selecteren op basis van wat ze horen.

Er zijn 10 items in deel II. De opname van elk item wordt twee keer afgespeeld. Voor elk item wordt een korte passage voorgelezen, gevolgd door een bewering, die ook op het papier verschijnt. De testpersoon moet beslissen of de gemaakte bewering waar of onwaar is.

Er zijn 10 items in deel III. De opname van elk item wordt twee keer afgespeeld. Elk item bestaat uit een dialoog tussen twee personen. Een derde persoon zal dan een vraag stellen over de dialoog. Er zullen drie mogelijke antwoorden op het testpapier staan, waaruit de testpersonen het beste antwoord kunnen selecteren op basis van wat ze horen.

Er zijn 10 items in deel IV. De opname van elk item wordt twee keer afgespeeld. Elk item bestaat uit een dialoog van 4-5 zinnen tussen twee personen. Een derde persoon zal dan een vraag stellen op basis van de dialoog. Er zullen drie mogelijke antwoorden op het testpapier staan, waaruit de testpersonen het beste antwoord kunnen kiezen op basis van wat ze horen.

2. Begrijpend lezen

Er zijn 10 items in deel I. In deze sectie worden 20 zinnen gegeven en wordt de testpersoon gevraagd om ze te correleren.

Er zijn 10 items in deel II. Voor elk item worden een of twee zinnen verstrekt, waarin een woord / zin ontbreekt. De testpersoon moet een van de voorgestelde woorden / zinnen kiezen om de lege ruimte in te vullen.

Er zijn 10 items in deel III. Dit deel bestaat uit 10 korte passages, elk gevolgd door een vraag. De testpersoon moet het beste antwoord kiezen uit de 3 geboden keuzes.

3. Schrijven

Er zijn 5 items in deel I. Elk item bevat meerdere woorden. De testpersoon moet een zin samenstellen met behulp van de opgegeven woorden.

Er zijn 5 items in deel II. Elk item bevat een zin met verschillende spaties. De testpersoon moet de lege plekken invullen met de juiste karakters.

III. Resultatencertificaat

Voor de HSK (niveau III) worden vier resultaten verstrekt, waaronder luisteren, lezen, schrijven en het totaal. De testpersoon moet minimaal 180 punten scoren om als geslaagd te worden beschouwd.

Max. ScoreJouw score
Luisteren100
Lezing100
Schrijven100
Totaal300

Als Chinees taalcertificaat voor toegang van buitenlandse studenten tot Chinese hogescholen, zijn de resultaten van de HSK twee jaar geldig (vanaf de testdatum).

HSK Examenvoorbereidingscursus met Keats

HSK NIVEAU 4

De HSK (niveau IV) beoordeelt de vaardigheden van de testpersoon in de toepassing van alledaags Chinees. Het is de tegenhanger van het niveau IV van de Chinese taalvaardigheidsschalen voor sprekers van andere talen en het B2-niveau van het gemeenschappelijk Europees referentiekader (CEF). Testpersonen die de HSK (niveau IV) kunnen halen, kunnen in het Chinees converseren over een breed scala aan onderwerpen en kunnen vloeiend communiceren met Chinese moedertaalsprekers.

I. Testdoel

De HSK (niveau IV) is bedoeld voor studenten die gedurende vier semesters (twee studiejaren) 2-4 lesuren per week Chinees hebben gestudeerd. Deze studenten beheersen 1.200 veelgebruikte woorden en gerelateerde grammaticapatronen.

II. Test inhoud

De HSK-toets (niveau IV) bestaat uit luistervaardigheid, begrijpend lezen en schrijven en bevat in totaal 100 toetsitems.

SectieAantal vragenDuur (Min)
Ik luisterDeel I
Deel II
Deel III
1045
15
20
Ongeveer 30
Het antwoordblad invullen (markeer uw antwoorden voor luistervaardigheid op het antwoordblad)5
II. LezingDeel I
Deel II
Deel III
1040
10
20
40
III. SchrijvenDeel I
Deel II
1015
5
25
Totaal/
100~100

De test duurt in totaal 105 minuten (inclusief 5 minuten waarin de testpersonen persoonlijke gegevens invullen).

1. Begrijpend luisteren

Er zijn 10 items in deel I. De opname van elk item wordt slechts één keer afgespeeld. Voor elk item wordt een korte passage voorgelezen, gevolgd door een bewering die ook op het testpapier verschijnt. De testpersoon moet beslissen of de bewering waar of onwaar is.

Er zijn 15 items in deel II. De opname van elk item wordt slechts één keer afgespeeld. Elk item bestaat uit een dialoog tussen twee personen. Een derde persoon zal dan een vraag stellen op basis van de dialoog. Er zullen vier mogelijke antwoorden op het testpapier staan, waaruit testpersonen de juiste kunnen kiezen op basis van wat ze horen.

Er zijn 20 items in deel III. De opname van elk item wordt slechts één keer afgespeeld. Dit gedeelte bestaat uit een dialoog of monoloog van 4-5 zinnen, gevolgd door een of twee vragen. Op het testpapier worden vier mogelijke antwoorden gegeven, waaruit de testpersoon de beste kan kiezen.

2. Begrijpend lezen

Er zijn 10 items in deel I. Voor elk item worden een of twee zinnen gegeven, waarin één woord / zin ontbreekt. De testpersoon moet een van de voorgestelde woorden / zinnen kiezen om de lege ruimte in te vullen.

Er zijn 10 items in deel II. Elk item bestaat uit drie zinnen die de testpersoon in de juiste volgorde moet rangschikken.

Er zijn 20 items in deel III. Elk item bestaat uit een korte passage en er worden een of twee vragen over de passage gesteld. De testpersoon moet het beste antwoord kiezen uit de vier verstrekte antwoorden.

3. Schrijven

Er zijn 10 items in deel I. Elk item bestaat uit meerdere woorden. De testpersoon moet een zin samenstellen met deze woorden.

Er zijn 5 items in deel II. Elk item bestaat uit een plaatje en een woord. De testpersoon moet een zin schrijven op basis van de afbeelding en het woord.

III. Resultatencertificaat

Voor de HSK (niveau III) worden vier resultaten verstrekt, waaronder luisteren, lezen, schrijven en het totaal. De testpersoon moet minimaal 180 punten scoren om als geslaagd te worden beschouwd.

Max ScoreYour Score
Listening100
Reading100
Writing100
Total300

As a Chinese language certificate for foreign students’ entry into Chinese colleges, the results of the HSK are valid for two years (beginning from the test date).

HSK Examenvoorbereidingscursus met Keats

HSK NIVEAU 5

De HSK (niveau V) beoordeelt de vaardigheden van de testpersoon bij het toepassen van alledaags Chinees. Het is de tegenhanger van het niveau V van de Chinese taalvaardigheidsschalen voor sprekers van andere talen en het C1-niveau van het gemeenschappelijk Europees referentiekader (CEF). Testpersonen die de HSK (niveau V) kunnen halen, kunnen Chinese kranten en tijdschriften lezen, genieten van Chinese films en toneelstukken en een volledige toespraak houden in het Chinees.

I. Testdoel

De HSK (niveau V) is bedoeld voor studenten die gedurende meer dan twee studiejaren 2-4 lesuren per week Chinees hebben gestudeerd. Deze studenten hebben 2500 veelgebruikte woorden en gerelateerde grammaticapatronen onder de knie.

II. Test inhoud

De HSK-toets (niveau V) bestaat uit luistervaardigheid, begrijpend lezen en schrijven en bevat in totaal 100 items.

SectieAantal vragenDuur (Min)
Ik luisterDeel I
Deel II
2045
25
Ongeveer 30
Het antwoordblad invullen (markeer uw antwoorden voor luistervaardigheid op het antwoordblad)5
II. LezingDeel I
Deel II
Deel III
1545
10
20
45
III. SchrijvenDeel I
Deel II
810
2
40
Totaal/
100Ongeveer 120

De test duurt in totaal 125 minuten (inclusief 5 minuten waarin de testpersonen persoonlijke gegevens invullen).

1. Begrijpend luisteren

Er zijn 20 items in deel I. De opname van elk item wordt slechts één keer afgespeeld. Elk item bestaat uit een dialoog tussen twee personen, waarbij een derde persoon een vraag stelt over de dialoog. Er worden vier mogelijke antwoorden gegeven op het testpapier. Testpersonen moeten het beste antwoord kiezen op basis van wat ze horen.

Er zijn 25 items in deel II. De opname van elk item wordt slechts één keer afgespeeld. Dit gedeelte bestaat uit een dialoog of monoloog van 4-5 zinnen, gevolgd door een of meer vragen. Op het testpapier worden vier mogelijke antwoorden gegeven. De test moet het beste antwoord uit de vier kiezen.

2. Begrijpend lezen

Er zijn 15 items in deel I. Deze sectie bestaat uit verschillende passages, elk met een aantal lege plekken, die gevuld moeten worden met een woord of zin. De testpersoon moet het beste antwoord kiezen uit vier mogelijke antwoorden.

Er zijn 10 items in deel II. Elk item bestaat uit een passage en vier mogelijke antwoorden. De testpersoon moet kiezen welke van de vier antwoorden het meest consistent is met de passage.

Er zijn 20 items in deel III. Dit gedeelte bestaat uit verschillende passages gevolgd door enkele vragen. De testpersoon moet het beste antwoord kiezen uit de 4 verstrekte antwoorden.

3. Schrijven

Er zijn 8 items in deel I. Elk item bestaat uit verschillende woorden waaruit de testpersoon een zin moet construeren.

Er zijn 2 items in deel II. Het eerste item bestaat uit verschillende woorden en vereist dat de testpersoon een artikel van ongeveer 80 tekens schrijft met de opgegeven woorden. Het tweede item bestaat uit een afbeelding en vereist dat de testpersoon een artikel schrijft van ongeveer 80 tekens op basis van de afbeelding.

III. Resultatencertificaat

Voor de HSK (niveau V) worden vier resultaten verstrekt, waaronder luisteren, lezen, schrijven en het totaal.

Max. ScoreJouw score
Luisteren100
Lezing100
Schrijven100
Totaal300

Als Chinees taalcertificaat voor toegang van buitenlandse studenten tot Chinese hogescholen, zijn de resultaten van de HSK twee jaar geldig (vanaf de testdatum).

HSK Examenvoorbereidingscursus met Keats

HSK NIVEAU 6

De HSK (niveau VI) beoordeelt de vaardigheden van de testpersoon in de toepassing van alledaags Chinees. Het is de tegenhanger van het niveau V van de Chinese taalvaardigheidsschalen voor sprekers van andere talen en het C2-niveau van het gemeenschappelijk Europees referentiekader (CEF). Testpersonen die de HSK (niveau VI) kunnen halen, kunnen schriftelijke en gesproken informatie in het Chinees gemakkelijk begrijpen en kunnen zich effectief uitdrukken in het Chinees, zowel mondeling als op papier.

I. Testdoel

HSK (niveau VI) is bedoeld voor studenten die 5.000 of meer veelgebruikte woorden onder de knie hebben.

II. Test inhoud

De HSK-toets (niveau VI) bestaat uit luistervaardigheid, begrijpend lezen en schrijven en bevat in totaal 101 items.

SectieAantal vragenDuur (Min)
Ik luisterDeel I
Deel II
Deel III
1550
15
20
Ongeveer 35
Het antwoordblad invullen (markeer uw antwoorden voor luistervaardigheid op het antwoordblad)5
II. LezingDeel I
Deel II
Deel III
Deel IV
1050
10
10
20
50
III. SchrijvenProza schrijven
1
45
Totaal/
101~135

De test duurt in totaal 140 minuten (inclusief 5 minuten waarin de testpersonen persoonlijke gegevens invullen).

1. Begrijpend luisteren

Er zijn 15 items in deel I. De opname van elk item wordt slechts één keer afgespeeld. Voor elk item wordt een korte passage voorgelezen en worden 4 mogelijke antwoorden op het testpapier gegeven. De testpersoon moet het antwoord kiezen dat het meest consistent is met de passage.

Er zijn 15 items in deel II. De opname van elk item wordt slechts één keer afgespeeld. Een opname van drie interviews wordt afgespeeld, gevolgd door vijf vragen. Voor elke vraag worden 4 mogelijke antwoorden gegeven, waaruit de testpersonen het beste antwoord kunnen kiezen op basis van wat ze in de passage horen.

Er zijn 20 items in deel III. De opname van elk item wordt slechts één keer afgespeeld. Er worden verschillende passages voorgelezen, elk gevolgd door enkele vragen. Voor elke vraag worden 4 mogelijke antwoorden gegeven, waaruit de testpersonen het beste antwoord kunnen kiezen op basis van wat ze in de passage horen.

2. Begrijpend lezen

Er zijn 10 items in deel I. Elk item bestaat uit 4 zinnen. De testpersoon moet de zin kiezen die grammaticaal incorrect is.

Er zijn 10 items in deel II. Elk item bestaat uit een korte passage met 3-5 blanco’s. De testpersoon moet het beste antwoord kiezen uit 4 mogelijke antwoorden op basis van de context.

Er zijn 10 items in deel III. Er zijn twee passages met elk 5 spaties. De testpersoon moet het beste antwoord kiezen uit 5 zinnen op basis van de context.

Er zijn 20 items in deel IV. Dit gedeelte bestaat uit verschillende passages gevolgd door enkele vragen. De testpersoon moet het juiste antwoord kiezen uit 4 mogelijke antwoorden.

3. Schrijven

De testpersoon moet binnen 10 minuten een verhalend artikel van ongeveer 1000 tekens lezen en dit binnen 35 minuten herschrijven tot een korter artikel van ongeveer 400 tekens. De testpersoon moet ook een titel voor het artikel maken. De testpersoon moet het artikel opnieuw vertellen en hoeft geen persoonlijke mening te geven.

III. Resultatencertificaat

Voor de HSK (niveau III) worden vier resultaten verstrekt, waaronder luisteren, lezen, schrijven en het totaal.

Max. ScoreJouw score
Luisteren100
Lezing100
Schrijven100
Totaal300

Als Chinees taalcertificaat voor toegang van buitenlandse studenten tot Chinese hogescholen, zijn de resultaten van de HSK twee jaar geldig (vanaf de testdatum).

HSK Examenvoorbereidingscursus met Keats

Ben je klaar om de volgende stap in je toekomst te zetten?

Nu toepassen

Jim’s verhaal bij Keats HSK 5 in één jaar

Meer dan 7300 studenten hebben bij Keats gestudeerd

Kirsten testimonial for keats chinese school

Kristen | Canada

Kleine groepsles Chinees

Ik heb echt genoten van de cursus Chinees in China bij Keats en heb de docenten hier en de studenten ontmoet. We hebben veel plezier in de klas. Het is echt een geweldige school om te leren met goede lesmethoden en een heel goed leerboek, voorbeelden en spelletjes, en alles.

Sarah testimonial for keats chinese school

Sarah | USA

Intensief een-op-een Chinees

Mijn naam is Sarah Fish. Ik ben 81. Ik kende heel weinig Chinees toen ik aankwam. Hoe zou ik 2 weken intensieve cursus Chinees overleven? Ik moet lachen als ik daar nu aan denk. Wat een positieve ervaring is dit geweest! Ik zou echt willen dat we hier wat langer konden zijn. De docenten zijn buitengewoon bemoedigend, evalueren eerst hoeveel iemand weet en beginnen dan van daaruit.

Steve testimonial for keats chinese school

Steve | UK

Kleine groepsles Chinees

Ik vind het erg leuk om hier te komen, want het is als een soort thuis voor mij. Het is een geweldige omgeving om Mandarijn Chinees te leren in China en geweldige mensen van over de hele wereld te ontmoeten. Iedereen is hier buitengewoon vriendelijk. Kunming heeft een heel fijn klimaat. Het is een zeer goede mix van de moderne stad en ook veel historische Chinese cultuur. Kreeg waarschijnlijk de schoonste lucht van China en mogelijk ook het schoonste water. Ik nodig je uit om Chinees te komen studeren in Kunming.

Hilary testimonial for keats chinese school

Hilary | USA

Intensief een-op-een Chinees

Ik heb hier echt een geweldige tijd gehad. Ik heb veel gestudeerd met mijn leraar die fantastisch was. Keats School deed erg zijn best om zijn leerlingen te matchen met echt goede leraren die hun persoonlijkheid heel goed samen laten werken. Ik vind het heel leuk om Chinees te studeren bij Keats en ik zal zeker terugkomen.

Sjoerd testimonial for keats chinese school

SJOERD | Netherlands

Kleine groepsles Chinees

We gebruiken veel spellen om grammatica en nieuwe woorden te leren. We hebben echt goede leraren, heel geduldig. Ze helpt ons veel. Onze klas is erg leuk en we hebben mensen van over de hele wereld, uit verschillende landen. We bespreken vaak onderwerpen in het Chinees in onze klas. Ik woon in de slaapzaal van Keats. Het is erg handig. Ik hoef geen tijd te besteden aan reizen. U kunt zich gewoon concentreren op het leren van Chinees.

Mike | オーストラリア

Kleine groepsles Chinees

Ik vind Kunming een geweldige stad, het weer is echt goed. Ik hou echt van Keats school en vond dat het erg georganiseerd is. De docenten hier zijn erg goed. Ze hebben een koffieshop en nieuwe klaslokalen, een nieuwe lounge hier nu, zodat je kunt chillen met je vrienden en je gesproken Chinees kunt oefenen met inboorlingen. Als je overweegt om naar Keats te komen om te studeren, zou ik het echt aanbevelen. Het is de beste plek om Mandarijn te leren en ik denk dat het een geweldige ervaring voor je zal zijn.

 

Stew testimonial for keats chinese school

Stew | UK

Kleine groepsles Chinees

De plaats is erg cool. Ik zit met een geweldige groep mensen in mijn klas, dus naar de lessen komen is erg leuk. Het is leuk, we hebben veel discussies, spelletjes, activiteiten. Onze leraren zijn ook erg goed, erg ondersteunend. Chinees leren is in het begin intimiderend omdat je zoveel vragen hebt. Maar ik zou aanraden om naar Keats te komen omdat de leeromgeving geweldig is. Het is heel ontspannend. Ik zou de school aanbevelen.

Joleen | Germany

Intensief een-op-een Chinees

Wenn ich hier Chinesisch lerne, denke ich, dass die Lebensbedingungen sehr günstig sind, da der Schlafsaal sehr nahe am Klassenzimmer liegt. Unsere Lehrer unterrichten sehr gerne Chinesisch. Sie sind auch sehr leidenschaftlich. Im Vergleich zu anderen Städten in China hat Kunming wirklich gutes Wetter.

Please use vertical scrolling on your mobile device.