help bg

ทัวร์จีน เที่ยวจีน

ขยายอนาคตของคุณ ทำให้คุณแตกต่าง ด้วยหลักสูตรเรียนภาษาจีนที่สร้างมาเป็นพิเศษของเรา
ย้อนกลับ

แผนท่องเที่ยว 1 สัปดาห์

วันที่ 1

คุนหมิง- ต้าหลี่ – 3 เจดีย์โบราณ – เมืองโบราณต้าหลี่

พวกเราจะใช้เวลาราว 2 ชั่วโมงเดินทางไปยังต้าหลี่ด้วยรถไฟความเร็วสูงรอบเช้า เมื่อไปถึงไกด์ทัวร์จะพาคุณไปเยี่ยมชม 3เจดีย์โบราณ ในวัดฉงเซิ่งซื่อ ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงสร้างสถาปัตยกรรมทางพุทธศาสนาที่ใหญ่ที่สุดในจีนตอนใต้ 3เจดีย์โบราณแห่งวัดฉงเซิ่งซื่อมีความเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมโบราณของยูนนาน มันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของของชาติจีน เนื่องจากมีคุณค่ามากทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม

หลังจากนั้นคุณจะได้ไปเดินเที่ยวรอบๆเมืองโบราณต้าหลี่ เมืองเก่านี้เป็นเมืองโบราณจากชนกลุ่มน้อยชาวไป๋ ชาวไป๋อาศัยอยู่เป็นชุมชนเล็กๆ ในต้าหลี่ ที่รู้จักกันในชื่อ “a land of letters” ด้วยประวัติศาสตร์อันยาวนานและวัฒนธรรมอันหลากหลาย บรรพบุรุษของชาวไป๋ อาศัยอยู่รอบๆ ทะเลสาบเอ๋อร์ไห่เมื่อ 4,000 ปีก่อน

ระยะทาง: ประมาณ 380 กิโลเมตร

เวลาขับรถ : ประมาณ 5 ชั่วโมง

ที่พัก : โรงแรมบูติก 4 ดาว

วันที่ 2

ต้าหลี่ – ชาซี่
เมืองเก่าซี่โจว , ประสบการณ์ การย้อมผ้ามัดหมี่ของชาวไป๋ , ถีบจักรยานรอบทะเลสาบเอ๋อไห่

หลังอาหารเช้า คนขับรถจะพาคุณไปเยี่ยมชมหมู่บ้านของชาวไป๋ : หมู่บ้านซี่โจว คุณจะได้เยี่ยมชมสถาปัตยกรรมชาวไป๋ดั้งเดิม [บ้านเหยน] และลิ้มรสของว่างพื้นบ้าน ชื่อ ซี่โจว ปาปา (แพนเค้กพื้นบ้านของชาวไป๋) หลังจากนั้นคุณจะได้ไปยังแหล่งที่มาของผ้ามัดหมี่ของชาวไป๋ คุณสามารถเรียนขั้นตอนการทำผ้ามัดหมี่ด้วยมือ และหลังจากนั้นคุณจะได้มีโอกาส สร้างของฝากด้วยมือตัวเอง ต่อด้วยการถีบจักรยานเพื่อชมวิวรอบๆทะเลสาบเอ๋อร์ไห่  หลังจากนั้นก็จะไปยังเมืองเก่าชาซี่เพื่อพักค้างคืน

ระยะทาง: ประมาณ 200 กิโลเมตร

เวลาขับรถ : ประมาณ 2.5-3 ชั่วโมง

ที่พัก : โรงแรมบูติก 4 ดาว

อาหาร: อาหารเช้า และ อาหารท้องถิ่นขึ้นชื่อ

วันที่ 3

ชาซี่ – ลี่เจียง
[เมืองเก่าชาซี่]

เมื่อพวกเราอยู่ชาซี่ คุณจะได้ใช้เวลาอย่างเพียงพอเพื่อสำรวจสถานที่โบราณตาม ถนนคาราวานชาและม้าที่ไม่เหมือนเมืองเก่าอื่นๆ ชาซี่ ไม่มีนักท่องเที่ยวมากนัก ในขณะที่สถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเก่าๆยังคงอยู่เนื่องจากการคุ้มครองอนุรักษ์ของ สถาบันเทคโนโลยีแห่งชาติสวิสซูริค(ETH) และรัฐบาลประชาชนของเจียนฉวน ในปี2001 กองทุนเพื่ออนุสรณ์สถานโลก ได้ใส่ชาซี่ลงในรายชื่อของ 1 ใน 100 สถานที่ที่เสี่ยงต่อการล่มสลาย เมื่อคุณเดินในเมืองนี้คุณจะสามารถสัมผัสได้ถึงบรรยากาศเก่าๆของตลาด หลังจากนั้นไกด์และคนขับรถส่วนตัวของคุณจะพาคุณไปยัง ลี่เจียง เมื่อไปถึงลี่เจียง คุณจะได้เวลาในการสำรวจเมืองน่าซีโบราณที่ใหญ่ที่สุดของลี่เจียง 2เมืองโบราณที่ใหญ่ที่สุดในลี่เจียงคือ[ต้าหยาน]และ[ชวูเหอ] สำหรับเมืองต้าหยานนั้นเป็นเมืองโบราณที่ไม่มีกำแพงเมือง เป็นเมืองโบราณเมืองเดียวที่มีลักษณะเช่นนี้ ล้อมรอบด้วยเนินเขาสีเขียว ตัวเมืองมองดูเหมือนฝนหมึกหยกสีเขียวทำให้มันถูกเรียกในอีกชื่อว่าต้าหยาน(ฝนหมึกใหญ่) ในปี1997 เมืองถูกประกาศจากUNESCO ให้เป็นมรดกโลก ชวูเหอเป็นส่วนหนึ่งของเมืองโบราณลี่เจียง คุณสามารถเดินไปตามถนนเก่า ดื่มด่ำกับบรรยากาศอันเงียบสงบของเมืองและงานหัตถกรรมท้องถิ่น

ระยะทาง: ประมาณ 150 กิโลเมตร

เวลาขับรถ : ประมาณ 2.5 ชั่วโมง

ที่พัก : โรงแรมบูติก 4 ดาว

อาหาร: อาหารเช้า และ อาหารท้องถิ่นขึ้นชื่อ

วันที่ 4

ลี่เจียง
หมู่บ้านน้ำหยก, หมู่บ้านโบราณยู้วหู , เมืองโบราณและภาพจิตกรรมฝาผนัง ของไป๋ซา

ยินดีต้อนรับสู่ หมู่บ้านน้ำหยก ที่ตั้งอยู่ภายใต้เงาของเทือกเขาหิมะมังกรหยก ซึ่งเป็นภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของชาวน่าซี เมื่อคุณมองทิวทัศอันมีเอกลักษณ์ของเทือกเขาหิมะมังกรหยกจากระยะไกลคุณจะรู้สึกได้ถึงสวรรค์บนดิน  หมู่บ้านน้ำหยกตั้งอยู่ในจุดที่เป็นต้นน้ำสำคัญของลี่เจียง คุณสามารถพบปลาเทราท์(เป็นปลาที่อ่อนไหวต่อคุณภาพน้ำ) อาศัยอยู่ในน้ำบริสุทธ์ นอกเหนือจากทิวทัศน์อันงดงามแล้ว คุณยังได้สัมผัสวัฒนธรรมตงป้า ซึ่งเป็นหนึ่งในส่วนสำคัญของ วัฒนธรรมน่าซีหลังจากกินข้าวเที่ยง จะเป็นการเยี่ยมชม [ยู้วหู] หมู่บ้านน่าซีแห่งแรกที่เก่าแก่ที่สุด ตั้งแต่สมัยเมื่อชาวน่าซีได้มาตั้งถิ่นฐานที่ลี่เจียง เป็นครั้งแรกที่คุณจะได้เห็นบ้านที่เป็นเอกลักษณ์ที่สร้างด้วยหินพิเศษที่ถูกเรียกว่า : หินหัวลิง ทำให้หมู่บ้านนี้ยังดูเหมือนเมื่อครั้งอดีต นักพฤกษศาสตร์ที่มีชื่อเสียงดอกเตอร์ล๊อก ได้มายังที่นี่เพื่อศึกษา พืชและวัฒนธรรมท้องถิ่น เค้าอาศัยอยู่ที่ยู้วหูเป็นเวลา27ปี เค้าเป็นนักวิชาการชาวตะวันตกคนแรกที่ได้แนะนำวัฒนธรรมชนพื้นเมืองของลี่เจียงสู่สายตาชาวโลก คุณสามารถเยี่ยมชมบ้านของดอกเตอร์ล๊อกที่ตอนนี้ได้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์แล้วได้ด้วย ในเส้นทางกลับสู่ลี่เจียง พวกเราจะแวะหมู่บ้านเก่าไป๋ซาเพื่อเยี่ยมชม ภาพจิตรกรรมฝาผนังไป๋ซา ภาพจิตรกรรมฝาผนังนี้ ได้ถูกวาดไว้ตั้งแต่เมื่อหลายร้อยปีก่อน และใช้เวลาถึง300 ปีกว่าจะเสร็จสมบูรณ์ คุณจะได้เห็นภาพวาดมืออันสวยงามที่สื่อเรื่องราวอันหลากหลาย : วัฒนธรรมของจีนกลาง, ชนกลุ่มน้อยน่าซี, วัฒนธรรมธิเบต และเรื่องราวของศาสนาพุทธของชาวธิเบต , ขงจื้อและเต๋า

ระยะทาง: ประมาณ 60 กิโลเมตร

เวลาขับรถ : ประมาณ 1.5 ชั่วโมง

ที่พัก : โรงแรมบูติก 4 ดาว

อาหาร: อาหารเช้า และ อาหารท้องถิ่นขึ้นชื่อ

วันที่ 5

ลี่เจียง- หุบเสือกระโจน – แชงกรีร่า
กิจกรรมเดินป่าที่หุบเสือกระโจน , เมืองโบราณแชงกรีร่า

วันนี้คุณจะได้นั่งรถไปยังแชงกรีร่าตั่งแต่เช้า ในระหว่างทางคุณจะได้ไปเยี่ยมชมหุบเขาบนดินที่ลึกที่สุดในโลก [หุบเสือกระโจน] ชื่อของหุบเขานี้มาจากลักษณะของหุบเขาอันเป็นเอกลักษณ์ หุบเขามันแคบมากขนาดทีว่า เสือสามารถกระโจนข้ามแม่น้ำจากด้านนึงไปอีกด้านได้ ในช่วงหน้าฝน น้ำฝนจำนวนมากจะไหลลงไปในหุบเขาด้วยความเร็วอันน่าทึ่ง จากแม่น้ำจินซา ระหว่างที่คุณเดินไปตามเส้นทาง คุณจะสามารถเห็นทิวทัศน์ที่ค่อยๆเปลี่ยนแปลง อากาศที่ค่อยๆชื้นขึ้น หุบเสือกระโจนนี้จะมอบความประใจไม่รู้ลืมให้คุณ ถัดจากหุบเขาพวกเราก็จะขับรถต่อไปยังแชงกรีร่า ใช้เวลาซักพักเพื่อเยี่ยมชมเมืองเก่าตูเค้อจง แล้วจะใช้เวลาที่เหลือในการพักผ่อน เพื่อให้ร่างกายปรับตัวเข้ากับความสูง 3200 เมตร

ระยะทาง: ประมาณ 200 กิโลเมตร

เวลาขับรถ : ประมาณ 4 ชั่วโมง

ที่พัก : โรงแรมบูติก 4 ดาว

อาหาร: อาหารเช้า และ อาหารท้องถิ่นขึ้นชื่อ

วันที่ 6

แชงกรีล่า – ลี่เจียง
วัดลามะซงจ้านหลิน , อุทยานแห่งชาติผู่ต๋าชั่ว

ตื่นขึ้นมาในเมืองที่สวยงามและเปี่ยมไปด้วยบรรยากาศ อันศักสิทธิ์ของศาสนาแห่งเมืองแชงกรีร่า เมืองแชงกรีร่านี้ในภาษาทิเบต “พระอาทิตย์และพระจันทร์ในหัวใจ” และ“สรวงสวรรค์”ในภาษาอังกฤษ และมันยังมีความหมายถึง “สถานที่แห่งความงาม”ที่สะท้อนถึงสภาพทางจิตใจและความฝันของผู้คน – ความปราถนาถึงความเรียบง่ายซื่อตรงและความกลมกลืน แชงกรีร่าเต็มไปด้วยทัศนียภาพอันสวยงามดึงดูดใจ อย่างเช่น ภูเขาที่ปกคลุมไปด้วยหิมะ , หุบเขาลึก , แม่น้ำใหญ่, ทะเลสาปที่ราบสูง, ทุ่งหญ้า, สิ่งก่อสร้างอันเป็นเอกลักษณ์ และ ป่าบริสุทธิ์ ในช่วงเช้าจะได้ไปยัง [อุทยานแห่งชาติผู่ต๋าชั่ว] ในฐานะอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของจีน อุทยานแห่งชาติผู่ต๋าชั่ว ตั้งอยู่ในตั้งอยู่ในศูนย์กลางพื้นที่มรดกโลกแม่น้ำสามสายขนานแห่งยูนนาน ด้วยพื้นที่กว่า 1000 ตารางกิโลเมตร อุทยานเต็มไปด้วยฃทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมชนกลุ่มน้อย ในฐานะที่เป็นพื้นที่ราบลุ่มน้ำสำคัญ อุทยานนี้จึงเต็มไปด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ห่วงโซ่อาหารอันซับซ้อนและทิวทัศอันงดงาม หลังจากนั้นพวกเราจะเดินทางไปยัง [วัดลามะซงจ้านหลิน] นี่เป็นสถานที่ที่ควรค่าแก่การมาเยี่ยมชม ในฐานะหนึ่งในสิ่งปลูกสร้างที่มีลักษณะเฉพาะ วัดลามะซงจ้านหลิน เป็นวัดลามะของพุทธธิเบตที่ใหญ่ที่สุดในยูนนาน และเป็น 1 ใน13 อารามของลามะที่มีชื่อเสียงของภูมิภาคธิเบต

ระยะทาง: ประมาณ 500 กิโลเมตร

เวลาขับรถ : ประมาณ 5 ชั่วโมง

ที่พัก : โรงแรมบูติก 4 ดาว

อาหาร: อาหารเช้า และ อาหารท้องถิ่นขึ้นชื่อ

วันที่ 7

ออกจาก ลิ่เจียง

หลังจากกินข้าวเช้าเสร็จ คนขับรถส่วนตัวของคุณจะส่งคุณไปยัง สถานีรถไฟต้าลี่ แล้วคุณก็จะเดินทางกลับมายังคุนหมิง

ระยะทาง: ประมาณ 200 กิโลเมตร

เวลาขับรถ : ประมาณ 3 ชั่วโมง

อาหาร: อาหารเช้า

 

แผนท่องเที่ยว 2 สัปดาห์

วันที่ 1

คุนหมิง- ต้าหลี่ – 3 เจดีย์โบราณ – เมืองโบราณต้าหลี่

พวกเราจะใช้เวลาราว 2 ชั่วโมงเดินทางไปยังต้าหลี่ด้วยรถไฟความเร็วสูงรอบเช้า เมื่อไปถึงไกด์ทัวร์จะพาคุณไปเยี่ยมชม 3เจดีย์โบราณ ในวัดฉงเซิ่งซื่อ ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงสร้างสถาปัตยกรรมทางพุทธศาสนาที่ใหญ่ที่สุดในจีนตอนใต้ 3เจดีย์โบราณแห่งวัดฉงเซิ่งซื่อมีความเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมโบราณของยูนนาน มันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของของชาติจีน เนื่องจากมีคุณค่ามากทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม

หลังจากนั้นคุณจะได้ไปเดินเที่ยวรอบๆเมืองโบราณต้าหลี่ เมืองเก่านี้เป็นเมืองโบราณจากชนกลุ่มน้อยชาวไป๋ ชาวไป๋อาศัยอยู่เป็นชุมชนเล็กๆ ในต้าหลี่ ที่รู้จักกันในชื่อ “a land of letters” ด้วยประวัติศาสตร์อันยาวนานและวัฒนธรรมอันหลากหลาย บรรพบุรุษของชาวไป๋ อาศัยอยู่รอบๆ ทะเลสาบเอ๋อร์ไห่เมื่อ 4,000 ปีก่อน

ระยะทาง: ประมาณ 380 กิโลเมตร

เวลาขับรถ : ประมาณ 5 ชั่วโมง

ที่พัก : โรงแรมบูติก 4 ดาว

วันที่ 2

ต้าหลี่ – ชาซี่
เมืองเก่าซี่โจว , ประสบการณ์ การย้อมผ้ามัดหมี่ของชาวไป๋ , ถีบจักรยานรอบทะเลสาบเอ๋อไห่

หลังอาหารเช้า คนขับรถจะพาคุณไปเยี่ยมชมหมู่บ้านของชาวไป๋ : หมู่บ้านซี่โจว คุณจะได้เยี่ยมชมสถาปัตยกรรมชาวไป๋ดั้งเดิม [บ้านเหยน] และลิ้มรสของว่างพื้นบ้าน ชื่อ ซี่โจว ปาปา (แพนเค้กพื้นบ้านของชาวไป๋) หลังจากนั้นคุณจะได้ไปยังแหล่งที่มาของผ้ามัดหมี่ของชาวไป๋ คุณสามารถเรียนขั้นตอนการทำผ้ามัดหมี่ด้วยมือ และหลังจากนั้นคุณจะได้มีโอกาส สร้างของฝากด้วยมือตัวเอง ต่อด้วยการถีบจักรยานเพื่อชมวิวรอบๆทะเลสาบเอ๋อร์ไห่  หลังจากนั้นก็จะไปยังเมืองเก่าชาซี่เพื่อพักค้างคืน

ระยะทาง: ประมาณ 200 กิโลเมตร

เวลาขับรถ : ประมาณ 2.5-3 ชั่วโมง

ที่พัก : โรงแรมบูติก 4 ดาว

อาหาร: อาหารเช้า และ อาหารท้องถิ่นขึ้นชื่อ

วันที่ 3

ชาซี่ – ลี่เจียง
[เมืองเก่าชาซี่]

เมื่อพวกเราอยู่ชาซี่ คุณจะได้ใช้เวลาอย่างเพียงพอเพื่อสำรวจสถานที่โบราณตาม ถนนคาราวานชาและม้าที่ไม่เหมือนเมืองเก่าอื่นๆ ชาซี่ ไม่มีนักท่องเที่ยวมากนัก ในขณะที่สถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเก่าๆยังคงอยู่เนื่องจากการคุ้มครองอนุรักษ์ของ สถาบันเทคโนโลยีแห่งชาติสวิสซูริค(ETH) และรัฐบาลประชาชนของเจียนฉวน ในปี2001 กองทุนเพื่ออนุสรณ์สถานโลก ได้ใส่ชาซี่ลงในรายชื่อของ 1 ใน 100 สถานที่ที่เสี่ยงต่อการล่มสลาย เมื่อคุณเดินในเมืองนี้คุณจะสามารถสัมผัสได้ถึงบรรยากาศเก่าๆของตลาด หลังจากนั้นไกด์และคนขับรถส่วนตัวของคุณจะพาคุณไปยัง ลี่เจียง เมื่อไปถึงลี่เจียง คุณจะได้เวลาในการสำรวจเมืองน่าซีโบราณที่ใหญ่ที่สุดของลี่เจียง 2เมืองโบราณที่ใหญ่ที่สุดในลี่เจียงคือ[ต้าหยาน]และ[ชวูเหอ] สำหรับเมืองต้าหยานนั้นเป็นเมืองโบราณที่ไม่มีกำแพงเมือง เป็นเมืองโบราณเมืองเดียวที่มีลักษณะเช่นนี้ ล้อมรอบด้วยเนินเขาสีเขียว ตัวเมืองมองดูเหมือนฝนหมึกหยกสีเขียวทำให้มันถูกเรียกในอีกชื่อว่าต้าหยาน(ฝนหมึกใหญ่) ในปี1997 เมืองถูกประกาศจากUNESCO ให้เป็นมรดกโลก ชวูเหอเป็นส่วนหนึ่งของเมืองโบราณลี่เจียง คุณสามารถเดินไปตามถนนเก่า ดื่มด่ำกับบรรยากาศอันเงียบสงบของเมืองและงานหัตถกรรมท้องถิ่น

ระยะทาง: ประมาณ 150 กิโลเมตร

เวลาขับรถ : ประมาณ 2.5 ชั่วโมง

ที่พัก : โรงแรมบูติก 4 ดาว

อาหาร: อาหารเช้า และ อาหารท้องถิ่นขึ้นชื่อ

วันที่ 4

ลี่เจียง
หมู่บ้านน้ำหยก, หมู่บ้านโบราณยู้วหู , เมืองโบราณและภาพจิตกรรมฝาผนัง ของไป๋ซา

ยินดีต้อนรับสู่ หมู่บ้านน้ำหยก ที่ตั้งอยู่ภายใต้เงาของเทือกเขาหิมะมังกรหยก ซึ่งเป็นภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของชาวน่าซี เมื่อคุณมองทิวทัศอันมีเอกลักษณ์ของเทือกเขาหิมะมังกรหยกจากระยะไกลคุณจะรู้สึกได้ถึงสวรรค์บนดิน  หมู่บ้านน้ำหยกตั้งอยู่ในจุดที่เป็นต้นน้ำสำคัญของลี่เจียง คุณสามารถพบปลาเทราท์(เป็นปลาที่อ่อนไหวต่อคุณภาพน้ำ) อาศัยอยู่ในน้ำบริสุทธ์ นอกเหนือจากทิวทัศน์อันงดงามแล้ว คุณยังได้สัมผัสวัฒนธรรมตงป้า ซึ่งเป็นหนึ่งในส่วนสำคัญของ วัฒนธรรมน่าซีหลังจากกินข้าวเที่ยง จะเป็นการเยี่ยมชม [ยู้วหู] หมู่บ้านน่าซีแห่งแรกที่เก่าแก่ที่สุด ตั้งแต่สมัยเมื่อชาวน่าซีได้มาตั้งถิ่นฐานที่ลี่เจียง เป็นครั้งแรกที่คุณจะได้เห็นบ้านที่เป็นเอกลักษณ์ที่สร้างด้วยหินพิเศษที่ถูกเรียกว่า : หินหัวลิง ทำให้หมู่บ้านนี้ยังดูเหมือนเมื่อครั้งอดีต นักพฤกษศาสตร์ที่มีชื่อเสียงดอกเตอร์ล๊อก ได้มายังที่นี่เพื่อศึกษา พืชและวัฒนธรรมท้องถิ่น เค้าอาศัยอยู่ที่ยู้วหูเป็นเวลา27ปี เค้าเป็นนักวิชาการชาวตะวันตกคนแรกที่ได้แนะนำวัฒนธรรมชนพื้นเมืองของลี่เจียงสู่สายตาชาวโลก คุณสามารถเยี่ยมชมบ้านของดอกเตอร์ล๊อกที่ตอนนี้ได้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์แล้วได้ด้วย ในเส้นทางกลับสู่ลี่เจียง พวกเราจะแวะหมู่บ้านเก่าไป๋ซาเพื่อเยี่ยมชม ภาพจิตรกรรมฝาผนังไป๋ซา ภาพจิตรกรรมฝาผนังนี้ ได้ถูกวาดไว้ตั้งแต่เมื่อหลายร้อยปีก่อน และใช้เวลาถึง300 ปีกว่าจะเสร็จสมบูรณ์ คุณจะได้เห็นภาพวาดมืออันสวยงามที่สื่อเรื่องราวอันหลากหลาย : วัฒนธรรมของจีนกลาง, ชนกลุ่มน้อยน่าซี, วัฒนธรรมธิเบต และเรื่องราวของศาสนาพุทธของชาวธิเบต , ขงจื้อและเต๋า

ระยะทาง: ประมาณ 60 กิโลเมตร

เวลาขับรถ : ประมาณ 1.5 ชั่วโมง

ที่พัก : โรงแรมบูติก 4 ดาว

อาหาร: อาหารเช้า และ อาหารท้องถิ่นขึ้นชื่อ

วันที่ 5

ลี่เจียง- หุบเสือกระโจน – แชงกรีร่า
กิจกรรมเดินป่าที่หุบเสือกระโจน , เมืองโบราณแชงกรีร่า

วันนี้คุณจะได้นั่งรถไปยังแชงกรีร่าตั่งแต่เช้า ในระหว่างทางคุณจะได้ไปเยี่ยมชมหุบเขาบนดินที่ลึกที่สุดในโลก [หุบเสือกระโจน] ชื่อของหุบเขานี้มาจากลักษณะของหุบเขาอันเป็นเอกลักษณ์ หุบเขามันแคบมากขนาดทีว่า เสือสามารถกระโจนข้ามแม่น้ำจากด้านนึงไปอีกด้านได้ ในช่วงหน้าฝน น้ำฝนจำนวนมากจะไหลลงไปในหุบเขาด้วยความเร็วอันน่าทึ่ง จากแม่น้ำจินซา ระหว่างที่คุณเดินไปตามเส้นทาง คุณจะสามารถเห็นทิวทัศน์ที่ค่อยๆเปลี่ยนแปลง อากาศที่ค่อยๆชื้นขึ้น หุบเสือกระโจนนี้จะมอบความประใจไม่รู้ลืมให้คุณ ถัดจากหุบเขาพวกเราก็จะขับรถต่อไปยังแชงกรีร่า ใช้เวลาซักพักเพื่อเยี่ยมชมเมืองเก่าตูเค้อจง แล้วจะใช้เวลาที่เหลือในการพักผ่อน เพื่อให้ร่างกายปรับตัวเข้ากับความสูง 3200 เมตร

ระยะทาง: ประมาณ 200 กิโลเมตร

เวลาขับรถ : ประมาณ 4 ชั่วโมง

ที่พัก : โรงแรมบูติก 4 ดาว

อาหาร: อาหารเช้า และ อาหารท้องถิ่นขึ้นชื่อ

วันที่ 6

แชงกรีล่า – ลี่เจียง
วัดลามะซงจ้านหลิน , อุทยานแห่งชาติผู่ต๋าชั่ว

ตื่นขึ้นมาในเมืองที่สวยงามและเปี่ยมไปด้วยบรรยากาศ อันศักสิทธิ์ของศาสนาแห่งเมืองแชงกรีร่า เมืองแชงกรีร่านี้ในภาษาทิเบต “พระอาทิตย์และพระจันทร์ในหัวใจ” และ“สรวงสวรรค์”ในภาษาอังกฤษ และมันยังมีความหมายถึง “สถานที่แห่งความงาม”ที่สะท้อนถึงสภาพทางจิตใจและความฝันของผู้คน – ความปราถนาถึงความเรียบง่ายซื่อตรงและความกลมกลืน แชงกรีร่าเต็มไปด้วยทัศนียภาพอันสวยงามดึงดูดใจ อย่างเช่น ภูเขาที่ปกคลุมไปด้วยหิมะ , หุบเขาลึก , แม่น้ำใหญ่, ทะเลสาปที่ราบสูง, ทุ่งหญ้า, สิ่งก่อสร้างอันเป็นเอกลักษณ์ และ ป่าบริสุทธิ์ ในช่วงเช้าจะได้ไปยัง [อุทยานแห่งชาติผู่ต๋าชั่ว] ในฐานะอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของจีน อุทยานแห่งชาติผู่ต๋าชั่ว ตั้งอยู่ในตั้งอยู่ในศูนย์กลางพื้นที่มรดกโลกแม่น้ำสามสายขนานแห่งยูนนาน ด้วยพื้นที่กว่า 1000 ตารางกิโลเมตร อุทยานเต็มไปด้วยฃทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมชนกลุ่มน้อย ในฐานะที่เป็นพื้นที่ราบลุ่มน้ำสำคัญ อุทยานนี้จึงเต็มไปด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ห่วงโซ่อาหารอันซับซ้อนและทิวทัศอันงดงาม หลังจากนั้นพวกเราจะเดินทางไปยัง [วัดลามะซงจ้านหลิน] นี่เป็นสถานที่ที่ควรค่าแก่การมาเยี่ยมชม ในฐานะหนึ่งในสิ่งปลูกสร้างที่มีลักษณะเฉพาะ วัดลามะซงจ้านหลิน เป็นวัดลามะของพุทธธิเบตที่ใหญ่ที่สุดในยูนนาน และเป็น 1 ใน13 อารามของลามะที่มีชื่อเสียงของภูมิภาคธิเบต

ระยะทาง: ประมาณ 500 กิโลเมตร

เวลาขับรถ : ประมาณ 5 ชั่วโมง

ที่พัก : โรงแรมบูติก 4 ดาว

อาหาร: อาหารเช้า และ อาหารท้องถิ่นขึ้นชื่อ

วันที่ 7

ออกจาก ลิ่เจียง

หลังจากกินข้าวเช้าเสร็จ คนขับรถส่วนตัวของคุณจะส่งคุณไปยัง สถานีรถไฟต้าลี่ แล้วคุณก็จะเดินทางกลับมายังคุนหมิง

ระยะทาง: ประมาณ 200 กิโลเมตร

เวลาขับรถ : ประมาณ 3 ชั่วโมง

อาหาร: อาหารเช้า

วันที่ 8

คุนหมิง – อุทยานป่าหิน – เหมิงจื้อ

ป่าหินอยู่ห่างออกไปราวๆ 78 กิโลเมตรจากตัวเมืองคุนหมิง ป่าหินตั้งอยู่ในเขตปกครองตัวเองฉือหลินหยี ป่าหินเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ น่าอัศจรรย์ใจ ป่าหินนี้เป็นคาสต์(หินปูนที่ถูกน้ำกัดเซาะ) ตั้งอยู่ในพื้นที่กึ่งเขตร้อน  ขนาดของป่าหินอยู่ที่ราวๆ 100 ตารางกิโลเมตร หินปูนหลากหลายรูปร่างก่อตัวขึ้นมาจากเวลานับล้านปีจากการเคลื่อนตัวของเปลือกโลก ความงดงามของคาสต์ที่นี่ ผสานเข้าวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชาวซานี๋ ทำให้ป่าหินกลายเป็นพื้นที่ที่น่าดึงดูดใจ หลังจากเที่ยวชมป่าหิน พวกเราก็จะเดินทางต่อไปยังเหมิงจื้อ

ระยะทาง: ประมาณ 78 กิโลเมตรไปยังป่าหิน

เวลาขับรถ : ประมาณ 1.5 ชั่วโมง ไปยังป่าหินและอีกประมาณ 2.5ชั่วโมงไปยังปู๋เจ๋อไห่

ที่พัก : Mengzi country

อาหาร: อาหารท้องถิ่นขึ้นชื่อ

วันที่ 9

เหมิงจื้อ - ไปยัง หยวนหยาง โดยรถ
สถานีรถไฟ ปู๋เจ๋อไห่ , ทะเลสาบหนานหู

คุณจะไปยังสถานีรถไฟปู๋เจ๋อไห่เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ สถานีรถไฟแห่งแรกของจีน สถาปัตยกรรมของปู๋เจ๋อไห่นั้นเป็นตามแบบฝรั่งเศษ ถึงแม้กำแพงจะดูเก่า แต่ทุกตารางนิ้วของตึกนั้นเต็มไปด้วยร่องรอยแห่งประวัติศาสตร์ คุณสามารถสำรวจเกี่ยวกับวัฒนธรรมจีนได้ที่นี่ และยังสามารถถ่ายรูปไว้เป็นความทรงจำ หลังจากนั้นเราจะไปเยี่ยมชมทะเลสาบหนานหู ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของอาหารดั้งเดิมยูนนานที่มีชื่อเสียง – ก๋วยเตี๋ยวข้ามสะพาน แล้วหลังจากนั้นคนขับรถจะพาคุณไปยังหยวนหยาง

ระยะทาง : 190 กิโลเมตร

เวลาขับรถ : ประมาณ 3 ชั่วโมง ไปยัง หยวนหยาง

ที่พัก : โรงแรมบูติก 4 ดาว

อาหาร: อาหารเช้า และ อาหารท้องถิ่นขึ้นชื่อ

วันที่10

หยวนหยาง
ชมภาพพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก ของ แนวนาขั้นบันได ของหยวนหยาง

ไกด์ส่วนตัวของคุณจะขับพาคุณไปยัง แนวข้าวขั้นบันได ตัวอี้ชุน(多依树) เมื่อแสงอาทิตย์ส่องผ่านขอบฟ้า ทิวทัศทั้งหมดจะดูน่าตื่นตาจนคุณต้องทึ่ง หลังจากนั้น ไกด์ทัวร์จะ พาคุณเดินเขาเพื่อเที่ยวชมพื้นที่ส่วนลึกของแนวนาข้าวขั้นบันไดหยวนหยาง ช่วงหลบค่ำไกด์จะพาคุณไปดูและถ่ายภาพพระอาทิตย์ตกของแนวนาข้าวขั้นบันได ป้าต๋า(坝达)

ระยะทาง : ประมาณ 6 กิโลเมตร

เวลาขับรถ : ประมาณ 30 นาที

ที่พัก : โรงแรมบูติก4ดาว

อาหาร: อาหารเช้า และ อาหารท้องถิ่นขึ้นชื่อ

วันที่11

หยวนหยาง – เจียนสุ่ย
ชมพระอาทิตย์ขึ้นที่ทุ่งนาขั้นบันไดหยวนหยาง , เมืองหลินอัน

ตอนเช้าคนขับรถจะพาคุณไปดูพระอาทิตย์ขึ้นที่แนวนาขั้นบันได จิ๋งโข่ว

(菁口) แล้วก็เข้าไปเยี่ยมชมหมู่บ้านชนกลุ่มน้อยฮาหนี๋ คุณจะสามารถเห็นบ้านเห็ด , โม่หิน , กังหันน้ำ , ปาเจียว (芭蕉) และอื่นๆ หลังจากเที่ยงคนขับรถจะพาคุณไปยัง เป้าหมายถัดไปอำเภอเจียนสุ่ย(建水县 Jianshui xian)  ในเขตของอำเภอหงเหอซึ่งอยู่ในพื้นที่ตะวันออกเฉียงใต้ ของยูนนาน ถึงเขตนี้จะมีชื่อเป็นทางการ (เมืองหลินอัน临安镇) แต่ชื่อเจียนสุ่ยถูกใช้อย่างแพร่หลายกว่า คุณสามารถไปเยี่ยมชมเมืองหลินอันในตอนกลางคืน นับตั้งแต่เมื่อยุคของราชวงศ์หยวนเมืองหลินอันก็เป็นหนึ่งในเมืองที่สำคัญที่สุดของยูนนาน ในฐานะศูนย์กลางการเรียนรู้และความเลื่อมใสของลัทธิขงจื้อ ในขณะที่กำแพงเมืองโบราณได้ถูกทำลายไปในช่วงศตวรรษที่ 20 (เหลือไว้แค่ประตูสี่ด้าน) มีพื้นที่ทางประวัติศาสตร์จำนวนมากหลงเหลืออยู่ข้างในและข้างนอกหลินอัน ทำให้มันเป็นหนึ่งในสถานที่ ที่นักท่องเที่ยวนิยมไปเป็นอันดับต้นๆของมณทล เมืองเจียนสุ่ยอันน่ารื่นรมนี้เป็นจุดหยุดพักที่มีเสน่ห์บนเส้นทางระหว่างคุนหมิงและชายแดนเวียดนาม

ระยะทาง : 200 กิโลเมตรสำหรับการเดินทางกลับ

เวลาขับรถ : ประมาณ 3.5 ชั่วโมง

ที่พัก : โรงแรมบูติก4ดาว

อาหาร: อาหารเช้า และ อาหารท้องถิ่นขึ้นชื่อ

วันที่ 12

เจียนสุ่ย
นั่งรถไฟโบราณชมทิวทัศน์ , หมู่บ้านถวนซาน

วันนี้ไกด์ของคุณจะพาคุณไปสัมผัส รถไฟของเมืองเก่าเจียนสุ่ย รถไฟเมืองเก่าเจียนสุ่ย (สถานีหลินอัน) ทางรถไฟแคบๆเก่าแก่กว่าศตวรรษ ให้บริการสายเจียนสุ่ย(เป็นที่รู้จักกันในชื่อสาย ยูนนาน-เวียดนาม) ซึ่งปัจจุบันปิดให้บริการไปแล้ว แต่เปิดให้รถไฟสายท่องเที่ยววิ่งวันละ 2 รอบ จากสถานีหลินอัน临安站ที่ถูกบูรณะขึ้นมาใหม่ไปยังสถานีถวนซาน团山站ในหมู่บ้านชื่อเดียวกันทางตะวันตกของเมือง ในระหว่างเส้นทางรถไฟจะหยุดที่ สะพานมังกรคู่

หลังจากนั้นคุณจะไปยังหมู่บ้านถวนซานเพื่อเยี่ยมชมและสำรวจ สถาปัตยกรรมท้องถิ่นดั้งเดิมของเจียนสุ่ย

ระยะทาง : 1 กิโลเมตร

เวลาขับรถ : ประมาณ 5นาที

ที่พัก : โรงแรมบูติก 4 ดาว

อาหาร: อาหารเช้า และ อาหารท้องถิ่นขึ้นชื่อ

วันที่ 13

เจียนสุ่ย
เมืองโบราณเจียนสุ่ย, สวนตระกูลจู๋

หลังจากตื่นก็จะไปเยี่บมชมสิ่งปลูกสร้างสำคัญหนึ่งใน เมืองโบราณเจียนสุ่ย สวนตระกูลจู๋ หนึ่งในสถานที่ที่มีชื่อเสียงเป็นสวนที่ปราณีตและใหญ่ที่สุดแห่งนึงในทางตอนใต้ของยูนนาน สร้างในยุคราชวงศ์ชิง โดยพี่น้องตระกูลจู๋ ผู้ซึ่งครอบครัวมีอิธิพลในท้องถิ่น สวนใช้เวลาสร้าง 30 ปี ถูกออกแบบอย่างปราณีตจากพื้นที่ทั้ง 42 ส่วน หลังจากนั้นคุณก็จะได้ไปดูรอบๆ เมืองโบราณเจียนสุ่ย หอประตูเมืองเฉาหยาง(朝阳楼 Chaoyang Lou) เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่คุณห้ามพลาด ประตูเมืองโบราณทางด้านตะวันออกของกำแพงเมืองหลินอัน ปัจจุบันถูกตั้งอยู่กลางวงเวียน จากสถาปัตยกรรมของมันทำให้มันได้ชื่อเล่นว่า “ประตูเทียนอันเหมินน้อย”  ด้านในของหอประตูเมืองถูกเปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑ์ขนาดเล็ก จากภายในคุณจะสามารถชมวิวทิวทัศของเมืองโบราณที่สวยงามได้ ราคาเข้าชมอยู่ที่20 หยวน (ข้อมูล: ธันวาคม 2016)

ระยะทาง : ประมาณ 150 กิโลเมตรไปยัง ทะเลสาบฟู๋เสี้ยน

เวลาขับรถ : ประมาณ 3 ชั่วโมง

ที่พัก : โรงแรมบูติก 4 ดาว

อาหาร: อาหารเช้า และ อาหารท้องถิ่นขึ้นชื่อ

วันที่ 14

ทะเลสาบฟู๋เสี้ยน - คุนหมิง
ทะเลสาบฟู๋เสี้ยน

วันนี้เป็นวันพักผ่อน คุณสามารถนอนอย่างเต็มอิ่ม แล้วตื่นอย่างไม่เร่งรีบ ทิวทัศธรรมชาติอันสวยงามของ ทะเลสาบฟู๋เสี้ยนช่วยให้คุณสงบจิตใจและค่อยๆสัมผัสกับบรรยากาศอย่างสงบ คุณสามารถสำรวจรอบๆเมืองพร้อมกับ ลิ้มรสอาหารท้องถิ่น หลังจากมื้อเที่ยงเราก็จะเริ่มเดินทางกลับคุนหมิง

ระยะทาง : 90กิโลเมตร

เวลาขับรถ : ประมาณ 1.5 ชั่วโมง

อาหาร: อาหารเช้า

 

กุ้ยหลิน 1 สัปดาห์ กำหนดการ

วันที่ 1

มาถึงกุ้ยหลิน

ยินดีต้อนรับสู่กุ้ยหลิน! เมื่อมาถึงกุ้ยหลิน ไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถจะไปพบคุณที่สถานีรถไฟและพาคุณไปยังโรงแรมของคุณ ช่วงบ่ายเป็นเวลาของคุณเองในการสำรวจเมือง

กุ้ยหลินเป็นเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมที่มีชื่อเสียงในด้านภูมิประเทศแบบหินปูนและชนบทที่งดงาม เขาหินปูนโผล่ขึ้นมาจากพื้นดินแบบสุ่ม แม่น้ำหลี่ไหลคดเคี้ยวผ่านเนินเขาและผ่านหมู่บ้านต่างๆ ทำให้เกิดภาพแห่งความงามเหนือกาลเวลา กิจกรรมกลางแจ้ง เช่น การเดินป่าและขี่จักรยานจะนำคุณไปสู่ธรรมชาติและชีวิตประจำวันของเกษตรกรในท้องถิ่น

เคล็ดลับ:
รถไฟหัวกระสุนระหว่างคุนหมิงและกุ้ยหลินใช้เวลาประมาณ 7 ชั่วโมง ในช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ รถไฟหัวกระสุน G2938 (07:30-12:01) ซึ่งใช้เวลาเพียง 4.5 ชั่วโมงจากคุนหมิงถึงกุ้ยหลินจะให้บริการ เราจะจัดรถไฟขบวนนี้ทุกครั้งที่ทำได้เพื่อประหยัดเวลา

วันที่ 2

ทัวร์เมืองกุ้ยหลิน

เริ่มกันที่สัญลักษณ์ของกุ้ยหลิน เขางวงช้าง ถ่ายรูปลายเซ็น ฟังตำนานว่าช้างกลายเป็นเนินเขาได้อย่างไร และค้นหาความลับที่ซ่อนอยู่ในท้องของ “ช้าง” ตัวนี้

จากนั้น ใช้เวลาเย็นอย่างแท้จริงในถ้ำขลุ่ยอ้อ อุณหภูมิสบายตลอดทั้งปีและสนุกกับการชมการก่อตัวของหินปูนที่น่าตื่นตาตื่นใจที่แต่งแต้มด้วยแสงไฟนีออน

หลังจากรับประทานอาหารกลางวัน ขับรถออกไปทางตะวันออกเฉียงใต้ 40 นาทีจากกุ้ยหลินและเยี่ยมชมหมู่บ้าน Daxu ซึ่งเป็นหมู่บ้านเก่าแก่ทางตอนใต้ของจีน Daxu หมายถึง ‘ตลาดใหญ่’ ช่างฝีมือและนักธุรกิจจำนวนมากอาศัยอยู่ที่นั่นและเริ่มต้นธุรกิจด้วยงบประมาณเพียงน้อยนิด ทุกวันนี้ผู้คนยังคงพบคลินิกจีนโบราณขนาดเล็ก บ้านพักอาศัยเก่าแก่ที่มีงานแกะสลักไม้ที่สง่างาม และช่างฝีมือสูงอายุที่ยังคงง่วนอยู่กับงานแบบดั้งเดิมของพวกเขา มาเคาะประตูบ้านของพวกเขาเพื่อค้นพบเรื่องราวอันยาวนานของ Daxu คุณยังสามารถมีโอกาสสัมผัสกับการแพทย์แผนจีน เช่น การบำบัดด้วยการครอบแก้ว หากคุณต้องการ

ในตอนท้ายของวัน ไกด์ส่วนตัวและพนักงานขับรถจะส่งคุณกลับไปยังโรงแรมของคุณ เพลิดเพลินไปกับการพักผ่อนยามเย็น

วันที่ 3

กุ้ยหลินถึง Longsheng กับชนกลุ่มน้อยและสนามขั้นบันได

นาขั้นบันไดหลงจีเป็นสถานที่ที่ไม่ควรพลาดเมื่อเดินทางไปทั่วกุ้ยหลิน เป็นหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ที่มนุษย์สร้างขึ้นที่น่าประทับใจที่สุดในประเทศจีน เมื่อมองจากยอดเขาจะดูเหมือนซี่โครงของมังกรที่ยื่นออกมาจากไหล่เขาสูงชัน จึงได้ชื่อว่า กระดูกสันหลังมังกร (หลงจี๋) Longji ใช้เวลาขับรถประมาณ 2.5 ชั่วโมงจากกุ้ยหลิน ซึ่งมีหมู่บ้านหลายแห่งในละแวกใกล้เคียง ระเบียงครอบคลุมพื้นที่ 66 ตารางกิโลเมตร (25 ตารางไมล์) พวกเขาถูกสร้างขึ้นเมื่อ 600 ปีที่แล้วโดยชนกลุ่มน้อยในท้องถิ่น

วันนี้เรามุ่งหน้าไปที่หมู่บ้าน Ping An Zhuang ซึ่งรองรับได้มากกว่า 50 ครอบครัวและมากกว่า 200 คน ทุ่งหมู่บ้านมีความสูงระหว่าง 300 เมตรถึง 1,100 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล การเดินทางครั้งนี้จะเพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจของคุณ เกี่ยวข้องกับการเดินปานกลางและจำเป็นต้องมีระดับความฟิตที่ดี โดยปกติแล้วรถยนต์จะต้องจอดไว้นอกหมู่บ้าน และคุณต้องเดินขึ้นบันไดหลายขั้นเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงจึงจะถึงยอด เพื่อถ่ายภาพทิวทัศน์มุมกว้างของนาขั้นบันไดที่สวยงาม

ข้าวยัดไส้ไม้ไผ่เป็นอาหารขึ้นชื่อของเมืองลองจี มันอร่อยและมีรสชาติของไผ่สด คนในท้องถิ่นจะแสดงวิธีการทำ คุณจะมีโอกาสพูดคุยกับครอบครัวและเดินไปรอบ ๆ บ้านไม้แบบดั้งเดิมของพวกเขา
คุณจะพักค้างคืนที่หลงจิ

เคล็ดลับ:

มีเก้าอี้เสลี่ยงให้บริการตั้งแต่ที่จอดรถจนถึงยอดเขาสำหรับลูกค้าที่ต้องการชมวิวสวย ๆ แต่ไม่อยากปีนขึ้นไปจนสุด โดยมีค่าใช้จ่ายประมาณ CNY 350 ต่อคน ต่อเที่ยว (ราคาอาจเพิ่มขึ้นในช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์)

วันที่ 4

เดินป่าปานกลางระหว่างสองหมู่บ้าน ขับรถจากหลงเซิงไปหยางซั่ว

นาขั้นบันไดเปลี่ยนไปตามฤดูกาล – เต็มไปด้วยน้ำบริสุทธิ์จากภูเขาในฤดูใบไม้ผลิ จากนั้นจะเป็นสีเขียวในฤดูเพาะปลูกในฤดูร้อน และต่อมาเป็นสีทองในฤดูใบไม้ร่วงเมื่อข้าวพร้อมที่จะเก็บเกี่ยว

เพลิดเพลินกับการชมทิวทัศน์อันงดงามของหมู่บ้านอย่างเงียบสงบ เนื่องจากช่วงเช้ามีนักท่องเที่ยวน้อย ไม่ว่าฤดูไหน คุณอาจเห็นชาวนาดูแลพืชผลหรือบำรุงรักษาโครงสร้างดิน

หลังอาหารเช้า เริ่มเดินขึ้นเขาประมาณ 1.5 ชั่วโมงไปยังหมู่บ้าน Zhuang โบราณ หมู่บ้านนี้เงียบสงบกว่าเมื่อเทียบกับหมู่บ้านผิงอัน บ้านเรือนและผู้คนมีความดั้งเดิมมากขึ้น คนท้องถิ่นที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ Baiyi Zhuang – White Clothes Zhuang

ในระหว่างการเดินเขา ไกด์ของคุณจะชี้ให้เห็นคุณลักษณะหลายอย่างของระเบียง ตั้งแต่ระบบชลประทานที่ซับซ้อนไปจนถึงวิศวกรรมที่ใช้ในการสร้างระเบียงเมื่อกว่า 600 ปีที่แล้ว

ในช่วงบ่าย ไกด์และพนักงานขับรถของเราจะพาคุณไปจากหลงเซิงไปยังเมืองหยางซั่ว ซึ่งขึ้นชื่อว่ามีภูมิทัศน์สวยงามที่สุดในภูมิภาคกุ้ยหลินทั้งหมด การเดินป่า ขี่จักรยาน พายเรือคายัค และล่องแพไม้ไผ่เป็นกิจกรรมยอดนิยมในเมืองหยางซั่ว

วันที่ 5

Yangshuo Bamboo Rafting

หลังอาหารเช้า ขับรถประมาณหนึ่งชั่วโมงไปยังเขาเซียงกงเพื่อชมแม่น้ำ Li ที่ไหลเป็นมุมฉากและทิวทัศน์ Karst อันน่าอัศจรรย์ ใช้เวลาประมาณ 20 นาทีถึงจุดสูงสุด และเป็นหนึ่งในสถานที่ที่ดีที่สุดสำหรับการถ่ายภาพทิวทัศน์อันน่าทึ่งเหนือโค้งของแม่น้ำหลี่

จากนั้น ขึ้นเรือข้ามฟากท้องถิ่นไปยังอีกฝั่งของแม่น้ำหลี่ ซึ่งเป็นภาพปูนเปียกเก้าม้าที่มีชื่อเสียง ล่องแพไม้ไผ่จากที่นั่นเพื่อสัมผัสประสบการณ์ที่ยากจะลืมเลือน ขณะที่คุณชมทัศนียภาพอันน่าทึ่ง แทบทุกโค้งของแม่น้ำมีสิ่งที่น่าสนใจให้คุณเห็น ระหว่างยอดเขาหินปูนที่งดงาม คุณจะเห็นดงไผ่ที่สง่างามและควายที่ลากเกวียนลากเกวียนหรือคลายร้อนในแม่น้ำ การล่องแพทั้งหมดใช้เวลาประมาณ 20 นาที ก็จะถึงเมืองโบราณซิงผิง ซึ่งมีถนนหินยาว 1 กิโลเมตรที่เรียงรายไปด้วยอาคารอิฐเก่าและหอประชุมเหมือนกับในหลายๆ จังหวัด เดินให้ช้าลงและสำรวจเมืองสักระยะ

ในช่วงบ่าย คุณอาจเลือกที่จะล่องแพไม้ไผ่อีกครั้งหรือนั่งรถกอล์ฟรับส่งกลับไปที่ Nine-Horses-Fresco ขั้นตอนต่อไปคือการเยี่ยมชมสะพาน Fuli ซึ่งตั้งอยู่ที่ปลายสุดของแม่น้ำ Yulong (แม่น้ำมังกรที่ไหลมาบรรจบกัน) และคุณสามารถถ่ายรูปสะพาน Fuli ข้ามแม่น้ำที่ล้อมรอบด้วยภูมิประเทศแบบหินปูนของกุ้ยหลิน คุณสามารถถ่ายภาพควายและแพะที่กำลังกินหญ้าใกล้แม่น้ำ เมื่อยืนอยู่บนสะพาน คุณจะได้เห็นทิวทัศน์อันงดงามของชนบทของเมืองหยางซั่วในยามพระอาทิตย์ตกดิน

ขับรถกลับไปที่เมืองหยางซั่วและเพลิดเพลินกับค่ำคืนที่สองในเมืองหยางซั่ว

เคล็ดลับ:
1. ไม่อนุญาตให้เด็กอายุต่ำกว่า 7 ปี หรือสูงต่ำกว่า 1.2 เมตร และผู้สูงอายุเกิน 70 ปี ขึ้นแพไม้ไผ่

2. การล่องแพไม้ไผ่แบบใช้เครื่องยนต์อาจไม่สามารถให้บริการได้ในช่วงฤดูฝนเมื่อมีน้ำท่วมตามแม่น้ำหลี่

วันที่ 6

เป็นชาวบ้านจีนในเมืองหยาง

สวมบทบาทเป็นชาวบ้านชาวจีน วาดภาพทิวทัศน์ของคุณเองบนพัดกระดาษใน Fuli

มีคนบอกว่าถ้าอยากเห็นจีนจริงๆ ต้องไปชนบท การสัมผัสวิถีชีวิตประจำวันของเกษตรกรในท้องถิ่นจะทำให้คุณได้เห็นอีกด้านของจีน

ในช่วงเช้าคุณจะได้สัมผัสประสบการณ์การเป็นชาวบ้านในท้องถิ่นที่ทำงานในไร่นา จากนั้นคุณจะนั่งเรือข้ามฟากและแท็กซี่ของชาวนาท้องถิ่น (มอเตอร์ไซค์แบบสามล้อ) ไปยังตลาดท้องถิ่นในฟู่ลี่

อันดับแรก คุณจะขับรถผ่านหมู่บ้านใกล้กับเมืองหยางซั่ว คุณอาจพบใครบางคนระหว่างทางไปทุ่งนาพร้อมกับควายหรือคนที่ทำงานในนา ทักทายพวกเขาและพวกเขาจะมีความสุขถ้าคุณอยากมีส่วนร่วมในการช่วยตัดหญ้าให้ฝูงหรือไถนา

หลังจากร่ำลาชาวบ้านแล้ว ก็ขับต่อไป ผ่านนาข้าวที่มีทิวเขาสวยงามอยู่ไกลๆ จากนั้นคุณจะนั่งเรือข้ามฟากไปยัง Fuli ซึ่งตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำ Li เช่นเดียวกับชาวบ้านในท้องถิ่น คุณจะนั่งมอเตอร์ไซค์รับจ้างท้องถิ่นไปที่ตลาด

ไกด์ของคุณจะพาคุณชมรอบ ๆ เพื่ออธิบายอาหารประเภทต่าง ๆ และแสดงให้คุณเห็นถึงความจำเป็นในชีวิตประจำวันของคนในท้องถิ่น มีงานที่นั่นทุกๆ 3 วัน คนในท้องถิ่นจากหมู่บ้านใกล้เคียงมาค้าขายที่นั่น

หากวันเดินทางของคุณตรงกับวันตลาดนัดในชนบท คุณจะพบว่าบนเรือข้ามฟากและในตลาดค่อนข้างพลุกพล่าน คุณจะใช้เส้นทางเดิมกลับไปที่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำหลี่

จุดต่อไปคือเมืองโบราณ Fuli มันถูกเรียกว่า ‘เมืองพัดจีน’ เนื่องจากมีพัดที่ทาสีอย่างประณีต พัดกระดาษเหล่านี้เป็นงานหัตถกรรมที่ทำจากกระดาษข้าวและไม้ไผ่ในท้องถิ่นซึ่งพบได้ริมฝั่งแม่น้ำหลี่ มีตั้งแต่พัดลมขนาดเล็กสำหรับใช้ในชีวิตประจำวันไปจนถึงหลังคาขนาดใหญ่สำหรับตกแต่งผนัง

คุณจะมีโอกาสเยี่ยมชมเวิร์กช็อปและเรียนรู้จากศิลปินท้องถิ่นเกี่ยวกับวิธีการวาดภาพทิวทัศน์แบบดั้งเดิมบนพัดกระดาษ คุณจะมีพัดทำมือของคุณเองเพื่อเก็บไว้เป็นที่ระลึก นี่เป็นอีกวิธีในการนำทิวทัศน์ของกุ้ยหลินกลับบ้านกับคุณ หลังจากทำพัดเสร็จแล้ว ไกด์และคนขับรถของคุณจะพาคุณกลับไปยังเมืองหยางซั่ว และเพลิดเพลินกับค่ำคืนสุดท้ายในเมืองหยางซั่ว

วันที่ 7

กุ้ยหลินไปคุนหมิงโดยรถไฟหัวกระสุน

ใช้เวลาว่างในเมืองหยางซั่วให้มากขึ้นก่อนจะย้ายไปกุ้ยหลินเพื่อนั่งรถไฟรอบบ่ายกลับคุนหมิง คุณจะมาถึงคุนหมิงในช่วงเย็น

กุ้ยหลิน 1 สัปดาห์ กำหนดการ

วันที่ 1

มาถึงกุ้ยหลิน

ยินดีต้อนรับสู่กุ้ยหลิน! เมื่อมาถึงกุ้ยหลิน ไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถจะไปพบคุณที่สถานีรถไฟและพาคุณไปยังโรงแรมของคุณ ช่วงบ่ายเป็นเวลาของคุณเองในการสำรวจเมือง

กุ้ยหลินเป็นเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมที่มีชื่อเสียงในด้านภูมิประเทศแบบหินปูนและชนบทที่งดงาม เขาหินปูนโผล่ขึ้นมาจากพื้นดินแบบสุ่ม แม่น้ำหลี่ไหลคดเคี้ยวผ่านเนินเขาและผ่านหมู่บ้านต่างๆ ทำให้เกิดภาพแห่งความงามเหนือกาลเวลา กิจกรรมกลางแจ้ง เช่น การเดินป่าและขี่จักรยานจะนำคุณไปสู่ธรรมชาติและชีวิตประจำวันของเกษตรกรในท้องถิ่น

เคล็ดลับ:
รถไฟหัวกระสุนระหว่างคุนหมิงและกุ้ยหลินใช้เวลาประมาณ 7 ชั่วโมง ในช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ รถไฟหัวกระสุน G2938 (07:30-12:01) ซึ่งใช้เวลาเพียง 4.5 ชั่วโมงจากคุนหมิงถึงกุ้ยหลินจะให้บริการ เราจะจัดรถไฟขบวนนี้ทุกครั้งที่ทำได้เพื่อประหยัดเวลา

วันที่ 2

ทัวร์เมืองกุ้ยหลิน

เริ่มกันที่สัญลักษณ์ของกุ้ยหลิน เขางวงช้าง ถ่ายรูปลายเซ็น ฟังตำนานว่าช้างกลายเป็นเนินเขาได้อย่างไร และค้นหาความลับที่ซ่อนอยู่ในท้องของ “ช้าง” ตัวนี้

จากนั้น ใช้เวลาเย็นอย่างแท้จริงในถ้ำขลุ่ยอ้อ อุณหภูมิสบายตลอดทั้งปีและสนุกกับการชมการก่อตัวของหินปูนที่น่าตื่นตาตื่นใจที่แต่งแต้มด้วยแสงไฟนีออน

หลังจากรับประทานอาหารกลางวัน ขับรถออกไปทางตะวันออกเฉียงใต้ 40 นาทีจากกุ้ยหลินและเยี่ยมชมหมู่บ้าน Daxu ซึ่งเป็นหมู่บ้านเก่าแก่ทางตอนใต้ของจีน Daxu หมายถึง ‘ตลาดใหญ่’ ช่างฝีมือและนักธุรกิจจำนวนมากอาศัยอยู่ที่นั่นและเริ่มต้นธุรกิจด้วยงบประมาณเพียงน้อยนิด ทุกวันนี้ผู้คนยังคงพบคลินิกจีนโบราณขนาดเล็ก บ้านพักอาศัยเก่าแก่ที่มีงานแกะสลักไม้ที่สง่างาม และช่างฝีมือสูงอายุที่ยังคงง่วนอยู่กับงานแบบดั้งเดิมของพวกเขา มาเคาะประตูบ้านของพวกเขาเพื่อค้นพบเรื่องราวอันยาวนานของ Daxu คุณยังสามารถมีโอกาสสัมผัสกับการแพทย์แผนจีน เช่น การบำบัดด้วยการครอบแก้ว หากคุณต้องการ

ในตอนท้ายของวัน ไกด์ส่วนตัวและพนักงานขับรถจะส่งคุณกลับไปยังโรงแรมของคุณ เพลิดเพลินไปกับการพักผ่อนยามเย็น

วันที่ 3

กุ้ยหลินถึง Longsheng กับชนกลุ่มน้อยและสนามขั้นบันได

นาขั้นบันไดหลงจีเป็นสถานที่ที่ไม่ควรพลาดเมื่อเดินทางไปทั่วกุ้ยหลิน เป็นหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ที่มนุษย์สร้างขึ้นที่น่าประทับใจที่สุดในประเทศจีน เมื่อมองจากยอดเขาจะดูเหมือนซี่โครงของมังกรที่ยื่นออกมาจากไหล่เขาสูงชัน จึงได้ชื่อว่า กระดูกสันหลังมังกร (หลงจี๋) Longji ใช้เวลาขับรถประมาณ 2.5 ชั่วโมงจากกุ้ยหลิน ซึ่งมีหมู่บ้านหลายแห่งในละแวกใกล้เคียง ระเบียงครอบคลุมพื้นที่ 66 ตารางกิโลเมตร (25 ตารางไมล์) พวกเขาถูกสร้างขึ้นเมื่อ 600 ปีที่แล้วโดยชนกลุ่มน้อยในท้องถิ่น

วันนี้เรามุ่งหน้าไปที่หมู่บ้าน Ping An Zhuang ซึ่งรองรับได้มากกว่า 50 ครอบครัวและมากกว่า 200 คน ทุ่งหมู่บ้านมีความสูงระหว่าง 300 เมตรถึง 1,100 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล การเดินทางครั้งนี้จะเพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจของคุณ เกี่ยวข้องกับการเดินปานกลางและจำเป็นต้องมีระดับความฟิตที่ดี โดยปกติแล้วรถยนต์จะต้องจอดไว้นอกหมู่บ้าน และคุณต้องเดินขึ้นบันไดหลายขั้นเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงจึงจะถึงยอด เพื่อถ่ายภาพทิวทัศน์มุมกว้างของนาขั้นบันไดที่สวยงาม

ข้าวยัดไส้ไม้ไผ่เป็นอาหารขึ้นชื่อของเมืองลองจี มันอร่อยและมีรสชาติของไผ่สด คนในท้องถิ่นจะแสดงวิธีการทำ คุณจะมีโอกาสพูดคุยกับครอบครัวและเดินไปรอบ ๆ บ้านไม้แบบดั้งเดิมของพวกเขา
คุณจะพักค้างคืนที่หลงจิ

เคล็ดลับ:

มีเก้าอี้เสลี่ยงให้บริการตั้งแต่ที่จอดรถจนถึงยอดเขาสำหรับลูกค้าที่ต้องการชมวิวสวย ๆ แต่ไม่อยากปีนขึ้นไปจนสุด โดยมีค่าใช้จ่ายประมาณ CNY 350 ต่อคน ต่อเที่ยว (ราคาอาจเพิ่มขึ้นในช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์)

วันที่ 4

เดินป่าปานกลางระหว่างสองหมู่บ้าน ขับรถจากหลงเซิงไปหยางซั่ว

นาขั้นบันไดเปลี่ยนไปตามฤดูกาล – เต็มไปด้วยน้ำบริสุทธิ์จากภูเขาในฤดูใบไม้ผลิ จากนั้นจะเป็นสีเขียวในฤดูเพาะปลูกในฤดูร้อน และต่อมาเป็นสีทองในฤดูใบไม้ร่วงเมื่อข้าวพร้อมที่จะเก็บเกี่ยว

เพลิดเพลินกับการชมทิวทัศน์อันงดงามของหมู่บ้านอย่างเงียบสงบ เนื่องจากช่วงเช้ามีนักท่องเที่ยวน้อย ไม่ว่าฤดูไหน คุณอาจเห็นชาวนาดูแลพืชผลหรือบำรุงรักษาโครงสร้างดิน

หลังอาหารเช้า เริ่มเดินขึ้นเขาประมาณ 1.5 ชั่วโมงไปยังหมู่บ้าน Zhuang โบราณ หมู่บ้านนี้เงียบสงบกว่าเมื่อเทียบกับหมู่บ้านผิงอัน บ้านเรือนและผู้คนมีความดั้งเดิมมากขึ้น คนท้องถิ่นที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ Baiyi Zhuang – White Clothes Zhuang

ในระหว่างการเดินเขา ไกด์ของคุณจะชี้ให้เห็นคุณลักษณะหลายอย่างของระเบียง ตั้งแต่ระบบชลประทานที่ซับซ้อนไปจนถึงวิศวกรรมที่ใช้ในการสร้างระเบียงเมื่อกว่า 600 ปีที่แล้ว

ในช่วงบ่าย ไกด์และพนักงานขับรถของเราจะพาคุณไปจากหลงเซิงไปยังเมืองหยางซั่ว ซึ่งขึ้นชื่อว่ามีภูมิทัศน์สวยงามที่สุดในภูมิภาคกุ้ยหลินทั้งหมด การเดินป่า ขี่จักรยาน พายเรือคายัค และล่องแพไม้ไผ่เป็นกิจกรรมยอดนิยมในเมืองหยางซั่ว

วันที่ 5

Yangshuo Bamboo Rafting

หลังอาหารเช้า ขับรถประมาณหนึ่งชั่วโมงไปยังเขาเซียงกงเพื่อชมแม่น้ำ Li ที่ไหลเป็นมุมฉากและทิวทัศน์ Karst อันน่าอัศจรรย์ ใช้เวลาประมาณ 20 นาทีถึงจุดสูงสุด และเป็นหนึ่งในสถานที่ที่ดีที่สุดสำหรับการถ่ายภาพทิวทัศน์อันน่าทึ่งเหนือโค้งของแม่น้ำหลี่

จากนั้น ขึ้นเรือข้ามฟากท้องถิ่นไปยังอีกฝั่งของแม่น้ำหลี่ ซึ่งเป็นภาพปูนเปียกเก้าม้าที่มีชื่อเสียง ล่องแพไม้ไผ่จากที่นั่นเพื่อสัมผัสประสบการณ์ที่ยากจะลืมเลือน ขณะที่คุณชมทัศนียภาพอันน่าทึ่ง แทบทุกโค้งของแม่น้ำมีสิ่งที่น่าสนใจให้คุณเห็น ระหว่างยอดเขาหินปูนที่งดงาม คุณจะเห็นดงไผ่ที่สง่างามและควายที่ลากเกวียนลากเกวียนหรือคลายร้อนในแม่น้ำ การล่องแพทั้งหมดใช้เวลาประมาณ 20 นาที ก็จะถึงเมืองโบราณซิงผิง ซึ่งมีถนนหินยาว 1 กิโลเมตรที่เรียงรายไปด้วยอาคารอิฐเก่าและหอประชุมเหมือนกับในหลายๆ จังหวัด เดินให้ช้าลงและสำรวจเมืองสักระยะ

ในช่วงบ่าย คุณอาจเลือกที่จะล่องแพไม้ไผ่อีกครั้งหรือนั่งรถกอล์ฟรับส่งกลับไปที่ Nine-Horses-Fresco ขั้นตอนต่อไปคือการเยี่ยมชมสะพาน Fuli ซึ่งตั้งอยู่ที่ปลายสุดของแม่น้ำ Yulong (แม่น้ำมังกรที่ไหลมาบรรจบกัน) และคุณสามารถถ่ายรูปสะพาน Fuli ข้ามแม่น้ำที่ล้อมรอบด้วยภูมิประเทศแบบหินปูนของกุ้ยหลิน คุณสามารถถ่ายภาพควายและแพะที่กำลังกินหญ้าใกล้แม่น้ำ เมื่อยืนอยู่บนสะพาน คุณจะได้เห็นทิวทัศน์อันงดงามของชนบทของเมืองหยางซั่วในยามพระอาทิตย์ตกดิน

ขับรถกลับไปที่เมืองหยางซั่วและเพลิดเพลินกับค่ำคืนที่สองในเมืองหยางซั่ว

เคล็ดลับ:
1. ไม่อนุญาตให้เด็กอายุต่ำกว่า 7 ปี หรือสูงต่ำกว่า 1.2 เมตร และผู้สูงอายุเกิน 70 ปี ขึ้นแพไม้ไผ่

2. การล่องแพไม้ไผ่แบบใช้เครื่องยนต์อาจไม่สามารถให้บริการได้ในช่วงฤดูฝนเมื่อมีน้ำท่วมตามแม่น้ำหลี่

วันที่ 6

เป็นชาวบ้านจีนในเมืองหยาง

สวมบทบาทเป็นชาวบ้านชาวจีน วาดภาพทิวทัศน์ของคุณเองบนพัดกระดาษใน Fuli

มีคนบอกว่าถ้าอยากเห็นจีนจริงๆ ต้องไปชนบท การสัมผัสวิถีชีวิตประจำวันของเกษตรกรในท้องถิ่นจะทำให้คุณได้เห็นอีกด้านของจีน

ในช่วงเช้าคุณจะได้สัมผัสประสบการณ์การเป็นชาวบ้านในท้องถิ่นที่ทำงานในไร่นา จากนั้นคุณจะนั่งเรือข้ามฟากและแท็กซี่ของชาวนาท้องถิ่น (มอเตอร์ไซค์แบบสามล้อ) ไปยังตลาดท้องถิ่นในฟู่ลี่

อันดับแรก คุณจะขับรถผ่านหมู่บ้านใกล้กับเมืองหยางซั่ว คุณอาจพบใครบางคนระหว่างทางไปทุ่งนาพร้อมกับควายหรือคนที่ทำงานในนา ทักทายพวกเขาและพวกเขาจะมีความสุขถ้าคุณอยากมีส่วนร่วมในการช่วยตัดหญ้าให้ฝูงหรือไถนา

หลังจากร่ำลาชาวบ้านแล้ว ก็ขับต่อไป ผ่านนาข้าวที่มีทิวเขาสวยงามอยู่ไกลๆ จากนั้นคุณจะนั่งเรือข้ามฟากไปยัง Fuli ซึ่งตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำ Li เช่นเดียวกับชาวบ้านในท้องถิ่น คุณจะนั่งมอเตอร์ไซค์รับจ้างท้องถิ่นไปที่ตลาด

ไกด์ของคุณจะพาคุณชมรอบ ๆ เพื่ออธิบายอาหารประเภทต่าง ๆ และแสดงให้คุณเห็นถึงความจำเป็นในชีวิตประจำวันของคนในท้องถิ่น มีงานที่นั่นทุกๆ 3 วัน คนในท้องถิ่นจากหมู่บ้านใกล้เคียงมาค้าขายที่นั่น

หากวันเดินทางของคุณตรงกับวันตลาดนัดในชนบท คุณจะพบว่าบนเรือข้ามฟากและในตลาดค่อนข้างพลุกพล่าน คุณจะใช้เส้นทางเดิมกลับไปที่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำหลี่

จุดต่อไปคือเมืองโบราณ Fuli มันถูกเรียกว่า ‘เมืองพัดจีน’ เนื่องจากมีพัดที่ทาสีอย่างประณีต พัดกระดาษเหล่านี้เป็นงานหัตถกรรมที่ทำจากกระดาษข้าวและไม้ไผ่ในท้องถิ่นซึ่งพบได้ริมฝั่งแม่น้ำหลี่ มีตั้งแต่พัดลมขนาดเล็กสำหรับใช้ในชีวิตประจำวันไปจนถึงหลังคาขนาดใหญ่สำหรับตกแต่งผนัง

คุณจะมีโอกาสเยี่ยมชมเวิร์กช็อปและเรียนรู้จากศิลปินท้องถิ่นเกี่ยวกับวิธีการวาดภาพทิวทัศน์แบบดั้งเดิมบนพัดกระดาษ คุณจะมีพัดทำมือของคุณเองเพื่อเก็บไว้เป็นที่ระลึก นี่เป็นอีกวิธีในการนำทิวทัศน์ของกุ้ยหลินกลับบ้านกับคุณ หลังจากทำพัดเสร็จแล้ว ไกด์และคนขับรถของคุณจะพาคุณกลับไปยังเมืองหยางซั่ว และเพลิดเพลินกับค่ำคืนสุดท้ายในเมืองหยางซั่ว

วันที่ 7

Yangshuo to Fenghuang

ขับรถจาก Yangshuo ไป Fenghuang ทิวทัศน์ยามค่ำคืนที่เมืองโบราณ Fenghuang

หลังอาหารเช้า คุณจะใช้เวลาขับรถประมาณ 6 ชั่วโมงจากเมืองหยางซั่วไปยังเมืองเฟิ่งหวง เตรียมของว่างวันก่อน เมื่อมาถึงเมืองโบราณเฟิ่งหวง เพลิดเพลินกับทิวทัศน์ยามค่ำคืนที่นั่น

อาคารที่ส่องสว่างสะท้อนอยู่ในแม่น้ำ Tuojiang ในเมืองโบราณเฟิ่งหวง เมืองเก่ามีชื่อเสียงในด้านอาคารเก่าแก่และโบราณวัตถุทางวัฒนธรรม ดึงดูดนักท่องเที่ยวจำนวนมากในแต่ละปีจากจีนและต่างประเทศ ทิวทัศน์ยามค่ำคืนของเมืองโบราณเฟิ่งหวงจะช่วยให้คุณหลีกหนีจากความวุ่นวายและความเหนื่อยล้า

วันที่ 8

เมืองโบราณเฟิ่งหวง (เมืองฟีนิกซ์)

เมืองโบราณเฟิ่งหวงแตกต่างจากเมืองโบราณอื่นๆ ในประเทศจีน เป็นเมืองที่เงียบสงบและเงียบสงบตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำและล้อมรอบด้วยภูเขา โดยยังคงรักษาบ้านเรือนดั้งเดิมและสถาปัตยกรรมที่สร้างขึ้นเมื่อกว่า 300 ปีที่แล้ว เฟิ่งหวงเป็นประชากรของกลุ่มชาติพันธุ์แม้วและถู่เจีย มีชื่อเสียงด้านประวัติศาสตร์อันยาวนาน ขนบธรรมเนียมชาติพันธุ์ และทิวทัศน์ธรรมชาติที่สวยงาม

คุณจะมีเวลาเต็มวันในการสำรวจและพักผ่อนในเมืองโบราณแห่งนี้ เป็นความคิดที่ดีที่จะเดินเล่นในเมืองโบราณแห่งนี้และเยี่ยมชมร้านค้าและบ้านที่น่าสนใจบางแห่ง และค้นหาซอกมุมที่น่าสนใจ งานหัตถกรรมชาติพันธุ์มีความละเอียดอ่อนและพิเศษในภูมิภาคนี้ ในตอนกลางคืน เมืองจะเงียบและสงบมากขึ้น การนั่งในบาร์และชื่นชมพระอาทิตย์ตกนั้นวิเศษมาก

เคล็ดลับ:
สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของเมืองโบราณเฟิ่งหวงมี 9 แห่ง: 1. แม่น้ำ Tuojiang 2. อาคารศิลปะหงเฉียว 3. ที่อยู่อาศัยเดิมของ Shencongwen 4. ที่อยู่อาศัยเดิมของ Xiongxiling 5. ห้องโถงบรรพบุรุษของ Yang 6. พระราชวัง Wanshou 7. ห้องโถง Chongde 8. หอประตูทิศตะวันออก 9. พิพิธภัณฑ์เมืองโบราณ

วันที่ 9

Fenghuang to Zhangjiajie

ใช้เวลาขับรถประมาณ 5 ชั่วโมงจากเฟิ่งหวงไปจางเจียเจี้ย และวันนี้คุณจะออกเดินทางแต่เช้า คุณจะมีจุดแวะพักระหว่างทางและเยี่ยมชมอุทยานธรณีแห่งชาติป่าหินแดง ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ประกอบด้วยพื้นที่ภูมิทัศน์ Karst ป่าหินแดง พื้นที่ชมวิวช่องเขา แม่น้ำใต้ดิน ทะเลสาบ น้ำตก และจุดชมวิวถ้ำ
ในอุทยานธรณีแห่งชาติป่าหินแดง คุณจะพบเห็นหินรูปร่างแปลกตามากมายทุกที่ พวกเขาอยู่ในท่าทางที่แตกต่างกันและเป็นธรรมชาติโดยสิ้นเชิง ในอดีตเรียกหินเหล่านี้ว่าศิลาหัวมุมหรือที่เรียกว่า “หินเจดีย์” หรือ “หินหัวมุมจีน”

ถึงจางเจียเจี้ยและเช็คอินที่โรงแรม ตอนเย็นอยู่ที่การกำจัดของคุณเอง

Xibu Ancient Streets เป็นย่านวัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยวของชนกลุ่มน้อยถู่เจีย ห่างจากโรงแรมประมาณ 2 กิโลเมตร มีทั้งถนนขายขนมท้องถิ่น ถนนของฝากวัฒนธรรมพื้นบ้าน และถนนบาร์ บาร์บีคิวข้างถนนเป็นที่นิยมมากในจางเจียเจี้ย ดังนั้นคุณสามารถลองนั่งและเพลิดเพลินกับบาร์บีคิวและเบียร์ท้องถิ่นแบบคนท้องถิ่น!

วันที่ 10

สำรวจอุทยานแห่งชาติจางเจียเจี้ย

วนอุทยานแห่งชาติจางเจียเจี้ย หยวนเจียเจี้ย (รวมถึงภูเขาฮัลเลลูย่า) ภูเขาเทียนจื่อซาน ลิฟต์ชมวิวไป่หลง

จางเจียเจี้ยมีความงามตามธรรมชาติอันน่าทึ่ง รวมถึงทิวเขาอันงดงาม หุบเขาลึก ถ้ำลึกลับ พืชพรรณเขียวชอุ่ม น้ำตกที่ลดหลั่นเป็นชั้น และเสาหินที่แปลกประหลาด และอุทยานแห่งชาติจางเจียเจี้ยตั้งอยู่ในพื้นที่ชมวิวอู่หลิงหยวน (Wulingyuan Scenic Area) ขับรถประมาณ 40 นาทีจากตัวเมือง ภูเขาเทียนจือและหยวนเจียเจี้ยเป็นสถานที่สุดคลาสสิกและได้รับความนิยมมากที่สุดในจางเจียเจี้ย

ขึ้นกระเช้าลอยฟ้าไปยังภูเขาเทียนจือ แล้วคุณจะเห็นพื้นที่ขนาดใหญ่ที่มียอดเขาสูงตระหง่าน เดินไปตามขั้นบันไดก็มองเห็นทัศนียภาพอันงดงามเบื้องหน้าคุณจากมุมต่างๆ

ในช่วงบ่าย นั่งรถชัทเทิลบัสสาธารณะไปยัง Yuanjiajie Scenic Area ซึ่งว่ากันว่าภูเขาเหล่านี้เป็นแรงบันดาลใจให้กับภูเขา Hallelujah ของอวตาร พื้นที่นี้เป็นพื้นที่ที่มีผู้เข้าชมมากที่สุดเนื่องจากชื่อเสียง ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมงในการเดินตามเส้นทางท่องเที่ยวก่อนที่คุณจะขึ้นรถชัทเทิลบัสเพื่อขึ้นเคเบิลคาร์ลงจากภูเขา

มีอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับการลงจากภูเขา – ลิฟต์ไป่หลง ลิฟต์แก้วนี้สร้างขึ้นที่ด้านข้างของหน้าผา และอ้างว่าเป็นลิฟต์ที่สูงที่สุดในโลก ใช้เวลาเพียง 2 นาที แต่ในช่วงเวลาเร่งด่วน คุณอาจต้องรอคิวหนึ่งหรือสองชั่วโมง หากคุณสนใจที่จะขึ้นลิฟต์ โปรดบอกไกด์ของคุณล่วงหน้า เพื่อที่เขา/เธอจะได้จัดการล่วงหน้าเพื่อหลีกเลี่ยงคิวยาว

พักผ่อนให้เพียงพอในตอนเย็นและเตรียมพร้อมสำหรับการเดินป่าในวันรุ่งขึ้น

เคล็ดลับ:
ในช่วงฤดูร้อน เพื่อหลีกเลี่ยงการรอคิวนาน ไกด์นำเที่ยวของเราจะแนะนำเวลาที่ดีที่สุดในการเริ่มต้นวันใหม่ และอาจแนะนำให้คุณตื่นแต่เช้าหรือเปลี่ยนตารางเวลาสถานที่ท่องเที่ยวของคุณ ขอบคุณสำหรับความเข้าใจและความร่วมมือของคุณ

วันที่ 11

การสำรวจเพิ่มเติมของอุทยานแห่งชาติจางเจียเจี้ย

ลำธารแส้ทองคำ ป้อมหวงซี

หลังอาหารเช้า เริ่มสำรวจอุทยานแห่งชาติจางเจียเจี้ย ขึ้นกระเช้าลอยฟ้าขึ้นและลงจากภูเขาเพื่อไปยัง Huangshizhai ที่ซึ่งคุณจะได้ชื่นชมกับเสาหินที่น่าหวาดเสียว จากด้านบน คุณสามารถเพลิดเพลินกับทัศนียภาพอันงดงามของป่าที่มีภูมิประเทศขรุขระ

ช่วงบ่ายเดินสบายๆ ไปตามลำธารแส้ทอง เส้นทางร่มรื่น ลำธารตั้งอยู่ภายในอุทยานแห่งชาติจางเจียเจี้ย ระยะทาง 5.7 กม. จากเหนือจรดใต้ คดเคี้ยวไปตามภูเขาและเส้นทางที่ร่มรื่น ใช้เวลาเดิน 2 หรือ 3 ชั่วโมงตลอดระยะทาง มีลิงจำนวนมากในขณะที่คุณเดินไปตามลำธาร สายน้ำใสตลอดทั้งปี และว่ากันว่ายังสามารถพบซาลาแมนเดอร์ยักษ์จีนที่มีค่าได้ กลับที่พักและพักผ่อนในตอนเย็น

วันที่ 12

ผจญภัยสู่แกรนด์แคนยอนกับสะพานแก้ว

Zhangjiajie Grand Canyon เป็นดินแดนมหัศจรรย์ทางธรรมชาติที่เพิ่งได้รับการพัฒนา ประกอบด้วยภูเขา ลำธาร ถ้ำ หน้าผา และป่าไม้ สะพานพื้นกระจกที่ยาวและสูงที่สุดในโลกตั้งอยู่ในบริเวณนี้ สะพานทอดยาวระหว่างสองหน้าผาอันน่าทึ่ง – ยาว 380 เมตรและสูงจากพื้นหุบเขา 300 เมตร เมื่อเดินบนสะพาน คุณจะมองเห็นตลอดทางลงไปด้านล่างของหุบเขาผ่านสะพานกระจก

ไกด์นำเที่ยวส่วนตัวจะถ่ายรูปและวิดีโอให้คุณ ซึ่งคุณสามารถแสดงความกล้าหาญของคุณให้คนทั้งโลกเห็นได้!

จากนั้นขับรถไปที่ทะเลสาบเป่าเฟิง ทะเลสาบอยู่ในแอ่งน้ำกลางพื้นที่ภูเขาแห่งนี้ มีรถรับส่งจากทางเข้าท่าเรือ

ที่ทะเลสาบ เราจะพาคุณไปนั่งเรือไม้ 30 นาที เป็นประสบการณ์ที่ผ่อนคลายในขณะที่คุณล่องเรือไปบนผืนน้ำที่ใสสะอาด ชมเนินเขาที่มีรูปทรงต่างๆ และเพลิดเพลินไปกับความบันเทิงจากชนกลุ่มน้อยในท้องถิ่นขณะที่พวกเขาร้องเพลงพื้นเมืองของพวกเขา

เคล็ดลับ:
Zhangjiajie Grand Canyon Glass Bridge ซึ่งเป็นสะพานพื้นกระจกที่ยาวและสูงที่สุดในโลก เริ่มดำเนินการทดลองเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2016 ในระหว่างการดำเนินการทดลอง สามารถรับบัตรผ่านประตูได้เมื่อทำการจองเท่านั้น และตัวแทนการท่องเที่ยวมีความสำคัญในการซื้อตั๋ว บัตรมีจำนวนจำกัด 8,000 ใบต่อวัน จองกับเราโดยเร็วที่สุดและคว้าโอกาส! เพื่อป้องกันไม่ให้ของหนักตกลงมา ไม่อนุญาตให้ถือกล้องเมื่อคุณอยู่บนสะพาน อนุญาตให้ใช้โทรศัพท์มือถือ

วันที่ 13

เขาเทียนเหมินกับทางเดินกระจก ออกเดินทาง

เริ่มต้นวันใหม่แห่งการผจญภัยสู่เขาเทียนเหมิน

หัวใจของคุณจะเต้นเร็วที่ภูเขาเทียนเหมินบนกระเช้าลอยฟ้าที่ยาวที่สุดในโลก ทางเดินกระจกที่ลอยอยู่เหนือพื้นดินเกือบ 1 ไมล์ (1,430 เมตร) และถนนบนภูเขา ’99 Bends’

ภูเขาเทียนเหมินถือเป็น ‘จิตวิญญาณ’ ของจางเจียเจี้ย ซึ่งเป็นภูเขาที่สูงที่สุด ทัศนียภาพรวมถึงต้นไม้โบราณที่สง่างาม เนินเขาคาร์สต์ และถนนยาวที่แกะสลักจากด้านข้างของหน้าผา รถเคเบิลใช้เวลา 30 นาทีจากใจกลางเมืองไปยังยอดเขา และเป็นเคเบิลที่ยาวที่สุดในโลก

ถ้ำเทียนเหมิน (ตามตัวอักษร ‘รูประตูสวรรค์’) เป็นโพรงสูง 30 เมตรที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติบนภูเขาเหมือนเป็นประตู มีชื่อเสียงจากการร่อนผ่านโดยสตันท์แมนระดับโลกในชุดปีก ในการไปถึงหลุม คุณสามารถปีนขึ้นไปบนบันไดสู่สวรรค์ได้ประมาณครึ่งชั่วโมง

ช่วงบ่าย พักผ่อนที่ลานเก่าจางเจียเจี้ย ครอบครัวที่ร่ำรวยโดยทั่วไปของชนกลุ่มน้อยเผ่าถู่เจียได้สร้างที่อยู่อาศัยในลานบ้านในสมัยราชวงศ์ชิง (ค.ศ. 1644–1911) ทุกส่วนของชีวิตโบราณของพวกเขาได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีในบ้าน รวมถึงห้องครัว โกดัง ห้องนั่งเล่น ห้องทำงาน ห้องสอนหนังสือ และโรงละครส่วนตัว เป็นสถานที่ที่ดีในการถ่ายภาพชีวิตผู้คนในสมัยโบราณและสัมผัสกับวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ไม่เหมือนใคร มีการแสดงสั้นๆ 15 นาทีบ่อยครั้งเพื่อแสดงเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิถีชีวิตของชนกลุ่มน้อยถู่เจีย
ในช่วงเย็น ไกด์และพนักงานขับรถของเราจะพาคุณไปยังสนามบินจางเจียเจี้ยเพื่อเดินทางกลับคุนหมิงและโบกมือลา

เคล็ดลับ:
เที่ยวบินส่วนใหญ่ออกจากจางเจียเจี้ยในช่วงเย็น เที่ยวบินตรงจากจางเจียเจี้ยไปยังคุนหมิงมีเพียงเที่ยวบินเดียวคือ HO1709 (23:05-00:50+1)

วันที่ 14

เช้าตรู่มาถึงคุนหมิง

ถึงคุนหมิงเวลาประมาณ 00.50 น. โรงเรียนคีทส์จะไปรับคุณที่สนามบินและพาคุณไปที่โรงเรียน หากการเดินทางครั้งนี้เป็นการเดินทางระหว่างเรียนภาษาจีนกลางที่คีทส์

หลักสูตรไหน
ที่เหมาะสำหรับคุณ

หลักสูตร

เรื่องราวของจิมที่ Keats HSK 5 ในหนึ่งปี

นักเรียนกว่า 7300 คน ได้เรียนจบจาก KEATS

Emiliano | メキシコ

หลักสูตร ชั้นเรียนภาษากลุ่มเล็ก

ฉันมาที่คุนหมิงเพราะฉันคิดว่าสภาพแวดล้อมในคุนหมิงดีกว่าและฉันได้ยินมาว่า Keats School ดีกว่า ฉันชอบชั้นเรียนภาษาจีนกลุ่มเล็กเพราะเพื่อนร่วมชั้นเรียนหนักและครูของเราเก่งมาก ฉันชอบวิธีการสอนของ Keats เพราะฉันชอบกิจกรรมที่ Keats ฉันคิดว่ายูนนานเป็นมณฑลที่สวยงามเป็นพิเศษของจีน

 

Dr. Med. Beatrice | Austria

หลักสูตร ติวเข้มภาษาจีนตัวต่อตัว

ฉันตัดสินใจเรียนภาษาจีนที่คุนหมิงเพราะฉันชอบเมืองเล็ก ๆ และฉันชอบอากาศที่นี่ เราเรียนที่นี่สี่ชั่วโมงต่อวันและอาจารย์ที่รักของฉันก็สอนฉันเป็นอย่างดีและไม่เคยหมดความอดทนกับฉันเลย เป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมมากที่ได้มาที่นี่และฉันแนะนำโรงเรียน Keats และครูที่นี่ให้กับทุกคนที่ชอบเรียนภาษาจีนในประเทศจีน

Martine testimonial for keats chinese school

Martine | France

หลักสูตร ติวเข้มภาษาจีนตัวต่อตัว

ฉันชอบที่นี่มากเพราะเรามีบทเรียนภาษาจีนกลางแบบส่วนตัว ฉันใช้เวลาโปรแกรม 6 ชั่วโมง 4 ชั่วโมงในตอนเช้า 4 ชั่วโมงในตอนบ่าย 2 แม้ว่าจะค่อนข้างเยอะ แต่การเรียนการสอนก็เป็นอภินันทนาการ สิ่งนี้มีประโยชน์มากเพราะฉันสามารถทบทวนสิ่งที่ทำมาก่อนและเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ครู 2 คนของฉันยอดเยี่ยมมาก เราอยู่รร. จึงเดินทางสะดวก เป็นเรื่องน่าสนใจสำหรับฉันที่ได้พบปะผู้คนจากทั่วทุกมุมโลก

Hitanshu testimonial for keats chinese school

Hitanshu | UK

หลักสูตร ติวเข้มภาษาจีนตัวต่อตัว

ไม่สำคัญว่าคุณจะมีภาษาจีนในระดับใดหรือแม้กระทั่งคุณสามารถเริ่มต้นจากระดับศูนย์ได้ ครูของคุณจะเตรียมบทเรียนตามความต้องการของคุณ ข้อดีของการใช้ชีวิตในโรงเรียนคือคุณจะต้องมีการสอนพิเศษคุณจะมีที่พักส่วนตัวพร้อมห้องน้ำของคุณเองและอาหารทุกมื้อที่จัดเตรียมไว้ให้ ฉันขอแนะนำให้ทุกคนใช้แพ็กเกจทั้งหมดเพราะคุณจะได้พบปะกับนักเรียนคนอื่น ๆ

Sylvia tetimonial for keats chinese school

Sylvia | USA

หลักสูตร ติวเข้มภาษาจีนตัวต่อตัว

สิ่งหนึ่งที่ฉันชอบมากคือฉันสามารถทำงานร่วมกับครูเพื่อวางแผนการเรียนเป็นรายบุคคลได้ สิ่งที่ดีมากอีกอย่างคือคุณอาศัยอยู่ที่โรงเรียนคุณรู้สึกปลอดภัยอย่างสมบูรณ์ คุณมักจะมีกลุ่มคนที่เต็มใจจะทำสิ่งต่างๆร่วมกับคุณในวันหยุดสุดสัปดาห์หรือตอนเย็น พวกเขาให้บริการคุณทั้ง 3 มื้อต่อวันอาหารก็ยอดเยี่ยม

Ida testimonial for keats chinese school

Ida | Italy

หลักสูตร ชั้นเรียนภาษากลุ่มเล็ก

ฉันเรียนที่ Keats เป็นเวลา 2 ภาคการศึกษา ฉันขอแนะนำ Keats School หากคุณสนใจที่จะเรียนหลักสูตรภาษาจีนกลางในประเทศจีนฉันขอแนะนำให้คุณมาที่คุนหมิง คนคุนหมิงเป็นมิตรมาก อากาศที่คุนหมิงดีมาก ดังนั้นฉันขอแนะนำให้คุณเรียนภาษาจีนที่ Keats ในคุนหมิง

Ivo testimonial for keats chinese school

Ivo | Switzerland

หลักสูตร ติวเข้มภาษาจีนตัวต่อตัว

พวกเขาสนใจจริงๆว่าความสนใจของเราคืออะไรมีคำถามอะไรมีข้อกำหนดอะไรบ้าง จากนั้นพวกเขาจะปรับเนื้อหาโปรแกรมภาษาจีนของเราตามสถานการณ์ ครูหนึ่งคนและนักเรียนหนึ่งคนดังนั้นจึงเป็นเรื่องง่ายที่จะให้ความสำคัญกับบทเรียนภาษาจีนกลาง 6 ชั่วโมง สะดวกมากในการเรียนใช้ชีวิตและกินอาหารในอาคารเดียว

Sarah testimonial for keats chinese school

Sarah | USA

หลักสูตร ติวเข้มภาษาจีนตัวต่อตัว

ฉันชื่อซาร่าห์ฟิช ฉันอายุ 81 ปีฉันรู้ภาษาจีนน้อยมากเมื่อฉันมาถึง ฉันจะอยู่รอดในหลักสูตรภาษาจีนแบบเร่งรัด 2 สัปดาห์ได้อย่างไร? ฉันต้องหัวเราะเมื่อนึกถึงตอนนี้ ช่างเป็นประสบการณ์ที่ดีจริงๆ! ฉันหวังว่าเราจะอยู่ที่นี่ได้นานกว่านี้สักหน่อย ครูให้กำลังใจอย่างมากประเมินก่อนว่ามีคนรู้มากแค่ไหนแล้วเริ่มจากตรงนั้น

Please use vertical scrolling on your mobile device.