ตัวเลือกของหลักสูตร

ขยายอนาคตของคุณ ทำให้คุณแตกต่าง ด้วยหลักสูตรเรียนภาษาจีนที่สร้างมาเป็นพิเศษของเรา

แผนท่องเที่ยว 1 สัปดาห์

วันที่ 1

คุนหมิง- ต้าหลี่ – 3 เจดีย์โบราณ – เมืองโบราณต้าหลี่

พวกเราจะใช้เวลาราว 2 ชั่วโมงเดินทางไปยังต้าหลี่ด้วยรถไฟความเร็วสูงรอบเช้า เมื่อไปถึงไกด์ทัวร์จะพาคุณไปเยี่ยมชม 3เจดีย์โบราณ ในวัดฉงเซิ่งซื่อ ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงสร้างสถาปัตยกรรมทางพุทธศาสนาที่ใหญ่ที่สุดในจีนตอนใต้ 3เจดีย์โบราณแห่งวัดฉงเซิ่งซื่อมีความเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมโบราณของยูนนาน มันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของของชาติจีน เนื่องจากมีคุณค่ามากทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม

หลังจากนั้นคุณจะได้ไปเดินเที่ยวรอบๆเมืองโบราณต้าหลี่ เมืองเก่านี้เป็นเมืองโบราณจากชนกลุ่มน้อยชาวไป๋ ชาวไป๋อาศัยอยู่เป็นชุมชนเล็กๆ ในต้าหลี่ ที่รู้จักกันในชื่อ “a land of letters” ด้วยประวัติศาสตร์อันยาวนานและวัฒนธรรมอันหลากหลาย บรรพบุรุษของชาวไป๋ อาศัยอยู่รอบๆ ทะเลสาบเอ๋อร์ไห่เมื่อ 4,000 ปีก่อน

ระยะทาง: ประมาณ 380 กิโลเมตร

เวลาขับรถ : ประมาณ 5 ชั่วโมง

ที่พัก : โรงแรมบูติก 4 ดาว

วันที่ 2

ต้าหลี่ – ชาซี่
เมืองเก่าซี่โจว , ประสบการณ์ การย้อมผ้ามัดหมี่ของชาวไป๋ , ถีบจักรยานรอบทะเลสาบเอ๋อไห่

หลังอาหารเช้า คนขับรถจะพาคุณไปเยี่ยมชมหมู่บ้านของชาวไป๋ : หมู่บ้านซี่โจว คุณจะได้เยี่ยมชมสถาปัตยกรรมชาวไป๋ดั้งเดิม [บ้านเหยน] และลิ้มรสของว่างพื้นบ้าน ชื่อ ซี่โจว ปาปา (แพนเค้กพื้นบ้านของชาวไป๋) หลังจากนั้นคุณจะได้ไปยังแหล่งที่มาของผ้ามัดหมี่ของชาวไป๋ คุณสามารถเรียนขั้นตอนการทำผ้ามัดหมี่ด้วยมือ และหลังจากนั้นคุณจะได้มีโอกาส สร้างของฝากด้วยมือตัวเอง ต่อด้วยการถีบจักรยานเพื่อชมวิวรอบๆทะเลสาบเอ๋อร์ไห่  หลังจากนั้นก็จะไปยังเมืองเก่าชาซี่เพื่อพักค้างคืน

ระยะทาง: ประมาณ 200 กิโลเมตร

เวลาขับรถ : ประมาณ 2.5-3 ชั่วโมง

ที่พัก : โรงแรมบูติก 4 ดาว

อาหาร: อาหารเช้า และ อาหารท้องถิ่นขึ้นชื่อ

วันที่ 3

ชาซี่ – ลี่เจียง
[เมืองเก่าชาซี่]

เมื่อพวกเราอยู่ชาซี่ คุณจะได้ใช้เวลาอย่างเพียงพอเพื่อสำรวจสถานที่โบราณตาม ถนนคาราวานชาและม้าที่ไม่เหมือนเมืองเก่าอื่นๆ ชาซี่ ไม่มีนักท่องเที่ยวมากนัก ในขณะที่สถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเก่าๆยังคงอยู่เนื่องจากการคุ้มครองอนุรักษ์ของ สถาบันเทคโนโลยีแห่งชาติสวิสซูริค(ETH) และรัฐบาลประชาชนของเจียนฉวน ในปี2001 กองทุนเพื่ออนุสรณ์สถานโลก ได้ใส่ชาซี่ลงในรายชื่อของ 1 ใน 100 สถานที่ที่เสี่ยงต่อการล่มสลาย เมื่อคุณเดินในเมืองนี้คุณจะสามารถสัมผัสได้ถึงบรรยากาศเก่าๆของตลาด หลังจากนั้นไกด์และคนขับรถส่วนตัวของคุณจะพาคุณไปยัง ลี่เจียง เมื่อไปถึงลี่เจียง คุณจะได้เวลาในการสำรวจเมืองน่าซีโบราณที่ใหญ่ที่สุดของลี่เจียง 2เมืองโบราณที่ใหญ่ที่สุดในลี่เจียงคือ[ต้าหยาน]และ[ชวูเหอ] สำหรับเมืองต้าหยานนั้นเป็นเมืองโบราณที่ไม่มีกำแพงเมือง เป็นเมืองโบราณเมืองเดียวที่มีลักษณะเช่นนี้ ล้อมรอบด้วยเนินเขาสีเขียว ตัวเมืองมองดูเหมือนฝนหมึกหยกสีเขียวทำให้มันถูกเรียกในอีกชื่อว่าต้าหยาน(ฝนหมึกใหญ่) ในปี1997 เมืองถูกประกาศจากUNESCO ให้เป็นมรดกโลก ชวูเหอเป็นส่วนหนึ่งของเมืองโบราณลี่เจียง คุณสามารถเดินไปตามถนนเก่า ดื่มด่ำกับบรรยากาศอันเงียบสงบของเมืองและงานหัตถกรรมท้องถิ่น

ระยะทาง: ประมาณ 150 กิโลเมตร

เวลาขับรถ : ประมาณ 2.5 ชั่วโมง

ที่พัก : โรงแรมบูติก 4 ดาว

อาหาร: อาหารเช้า และ อาหารท้องถิ่นขึ้นชื่อ

วันที่ 4

ลี่เจียง
หมู่บ้านน้ำหยก, หมู่บ้านโบราณยู้วหู , เมืองโบราณและภาพจิตกรรมฝาผนัง ของไป๋ซา

ยินดีต้อนรับสู่ หมู่บ้านน้ำหยก ที่ตั้งอยู่ภายใต้เงาของเทือกเขาหิมะมังกรหยก ซึ่งเป็นภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของชาวน่าซี เมื่อคุณมองทิวทัศอันมีเอกลักษณ์ของเทือกเขาหิมะมังกรหยกจากระยะไกลคุณจะรู้สึกได้ถึงสวรรค์บนดิน  หมู่บ้านน้ำหยกตั้งอยู่ในจุดที่เป็นต้นน้ำสำคัญของลี่เจียง คุณสามารถพบปลาเทราท์(เป็นปลาที่อ่อนไหวต่อคุณภาพน้ำ) อาศัยอยู่ในน้ำบริสุทธ์ นอกเหนือจากทิวทัศน์อันงดงามแล้ว คุณยังได้สัมผัสวัฒนธรรมตงป้า ซึ่งเป็นหนึ่งในส่วนสำคัญของ วัฒนธรรมน่าซีหลังจากกินข้าวเที่ยง จะเป็นการเยี่ยมชม [ยู้วหู] หมู่บ้านน่าซีแห่งแรกที่เก่าแก่ที่สุด ตั้งแต่สมัยเมื่อชาวน่าซีได้มาตั้งถิ่นฐานที่ลี่เจียง เป็นครั้งแรกที่คุณจะได้เห็นบ้านที่เป็นเอกลักษณ์ที่สร้างด้วยหินพิเศษที่ถูกเรียกว่า : หินหัวลิง ทำให้หมู่บ้านนี้ยังดูเหมือนเมื่อครั้งอดีต นักพฤกษศาสตร์ที่มีชื่อเสียงดอกเตอร์ล๊อก ได้มายังที่นี่เพื่อศึกษา พืชและวัฒนธรรมท้องถิ่น เค้าอาศัยอยู่ที่ยู้วหูเป็นเวลา27ปี เค้าเป็นนักวิชาการชาวตะวันตกคนแรกที่ได้แนะนำวัฒนธรรมชนพื้นเมืองของลี่เจียงสู่สายตาชาวโลก คุณสามารถเยี่ยมชมบ้านของดอกเตอร์ล๊อกที่ตอนนี้ได้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์แล้วได้ด้วย ในเส้นทางกลับสู่ลี่เจียง พวกเราจะแวะหมู่บ้านเก่าไป๋ซาเพื่อเยี่ยมชม ภาพจิตรกรรมฝาผนังไป๋ซา ภาพจิตรกรรมฝาผนังนี้ ได้ถูกวาดไว้ตั้งแต่เมื่อหลายร้อยปีก่อน และใช้เวลาถึง300 ปีกว่าจะเสร็จสมบูรณ์ คุณจะได้เห็นภาพวาดมืออันสวยงามที่สื่อเรื่องราวอันหลากหลาย : วัฒนธรรมของจีนกลาง, ชนกลุ่มน้อยน่าซี, วัฒนธรรมธิเบต และเรื่องราวของศาสนาพุทธของชาวธิเบต , ขงจื้อและเต๋า

ระยะทาง: ประมาณ 60 กิโลเมตร

เวลาขับรถ : ประมาณ 1.5 ชั่วโมง

ที่พัก : โรงแรมบูติก 4 ดาว

อาหาร: อาหารเช้า และ อาหารท้องถิ่นขึ้นชื่อ

วันที่ 5

ลี่เจียง- หุบเสือกระโจน – แชงกรีร่า
กิจกรรมเดินป่าที่หุบเสือกระโจน , เมืองโบราณแชงกรีร่า

วันนี้คุณจะได้นั่งรถไปยังแชงกรีร่าตั่งแต่เช้า ในระหว่างทางคุณจะได้ไปเยี่ยมชมหุบเขาบนดินที่ลึกที่สุดในโลก [หุบเสือกระโจน] ชื่อของหุบเขานี้มาจากลักษณะของหุบเขาอันเป็นเอกลักษณ์ หุบเขามันแคบมากขนาดทีว่า เสือสามารถกระโจนข้ามแม่น้ำจากด้านนึงไปอีกด้านได้ ในช่วงหน้าฝน น้ำฝนจำนวนมากจะไหลลงไปในหุบเขาด้วยความเร็วอันน่าทึ่ง จากแม่น้ำจินซา ระหว่างที่คุณเดินไปตามเส้นทาง คุณจะสามารถเห็นทิวทัศน์ที่ค่อยๆเปลี่ยนแปลง อากาศที่ค่อยๆชื้นขึ้น หุบเสือกระโจนนี้จะมอบความประใจไม่รู้ลืมให้คุณ ถัดจากหุบเขาพวกเราก็จะขับรถต่อไปยังแชงกรีร่า ใช้เวลาซักพักเพื่อเยี่ยมชมเมืองเก่าตูเค้อจง แล้วจะใช้เวลาที่เหลือในการพักผ่อน เพื่อให้ร่างกายปรับตัวเข้ากับความสูง 3200 เมตร

ระยะทาง: ประมาณ 200 กิโลเมตร

เวลาขับรถ : ประมาณ 4 ชั่วโมง

ที่พัก : โรงแรมบูติก 4 ดาว

อาหาร: อาหารเช้า และ อาหารท้องถิ่นขึ้นชื่อ

วันที่ 6

แชงกรีล่า – ลี่เจียง
วัดลามะซงจ้านหลิน , อุทยานแห่งชาติผู่ต๋าชั่ว

ตื่นขึ้นมาในเมืองที่สวยงามและเปี่ยมไปด้วยบรรยากาศ อันศักสิทธิ์ของศาสนาแห่งเมืองแชงกรีร่า เมืองแชงกรีร่านี้ในภาษาทิเบต “พระอาทิตย์และพระจันทร์ในหัวใจ” และ“สรวงสวรรค์”ในภาษาอังกฤษ และมันยังมีความหมายถึง “สถานที่แห่งความงาม”ที่สะท้อนถึงสภาพทางจิตใจและความฝันของผู้คน – ความปราถนาถึงความเรียบง่ายซื่อตรงและความกลมกลืน แชงกรีร่าเต็มไปด้วยทัศนียภาพอันสวยงามดึงดูดใจ อย่างเช่น ภูเขาที่ปกคลุมไปด้วยหิมะ , หุบเขาลึก , แม่น้ำใหญ่, ทะเลสาปที่ราบสูง, ทุ่งหญ้า, สิ่งก่อสร้างอันเป็นเอกลักษณ์ และ ป่าบริสุทธิ์ ในช่วงเช้าจะได้ไปยัง [อุทยานแห่งชาติผู่ต๋าชั่ว] ในฐานะอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของจีน อุทยานแห่งชาติผู่ต๋าชั่ว ตั้งอยู่ในตั้งอยู่ในศูนย์กลางพื้นที่มรดกโลกแม่น้ำสามสายขนานแห่งยูนนาน ด้วยพื้นที่กว่า 1000 ตารางกิโลเมตร อุทยานเต็มไปด้วยฃทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมชนกลุ่มน้อย ในฐานะที่เป็นพื้นที่ราบลุ่มน้ำสำคัญ อุทยานนี้จึงเต็มไปด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ห่วงโซ่อาหารอันซับซ้อนและทิวทัศอันงดงาม หลังจากนั้นพวกเราจะเดินทางไปยัง [วัดลามะซงจ้านหลิน] นี่เป็นสถานที่ที่ควรค่าแก่การมาเยี่ยมชม ในฐานะหนึ่งในสิ่งปลูกสร้างที่มีลักษณะเฉพาะ วัดลามะซงจ้านหลิน เป็นวัดลามะของพุทธธิเบตที่ใหญ่ที่สุดในยูนนาน และเป็น 1 ใน13 อารามของลามะที่มีชื่อเสียงของภูมิภาคธิเบต

ระยะทาง: ประมาณ 500 กิโลเมตร

เวลาขับรถ : ประมาณ 5 ชั่วโมง

ที่พัก : โรงแรมบูติก 4 ดาว

อาหาร: อาหารเช้า และ อาหารท้องถิ่นขึ้นชื่อ

วันที่ 7

ออกจาก ลิ่เจียง

หลังจากกินข้าวเช้าเสร็จ คนขับรถส่วนตัวของคุณจะส่งคุณไปยัง สถานีรถไฟต้าลี่ แล้วคุณก็จะเดินทางกลับมายังคุนหมิง

ระยะทาง: ประมาณ 200 กิโลเมตร

เวลาขับรถ : ประมาณ 3 ชั่วโมง

อาหาร: อาหารเช้า

 

แผนท่องเที่ยว 2 สัปดาห์

วันที่ 1

คุนหมิง- ต้าหลี่ – 3 เจดีย์โบราณ – เมืองโบราณต้าหลี่

พวกเราจะใช้เวลาราว 2 ชั่วโมงเดินทางไปยังต้าหลี่ด้วยรถไฟความเร็วสูงรอบเช้า เมื่อไปถึงไกด์ทัวร์จะพาคุณไปเยี่ยมชม 3เจดีย์โบราณ ในวัดฉงเซิ่งซื่อ ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงสร้างสถาปัตยกรรมทางพุทธศาสนาที่ใหญ่ที่สุดในจีนตอนใต้ 3เจดีย์โบราณแห่งวัดฉงเซิ่งซื่อมีความเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมโบราณของยูนนาน มันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของของชาติจีน เนื่องจากมีคุณค่ามากทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม

หลังจากนั้นคุณจะได้ไปเดินเที่ยวรอบๆเมืองโบราณต้าหลี่ เมืองเก่านี้เป็นเมืองโบราณจากชนกลุ่มน้อยชาวไป๋ ชาวไป๋อาศัยอยู่เป็นชุมชนเล็กๆ ในต้าหลี่ ที่รู้จักกันในชื่อ “a land of letters” ด้วยประวัติศาสตร์อันยาวนานและวัฒนธรรมอันหลากหลาย บรรพบุรุษของชาวไป๋ อาศัยอยู่รอบๆ ทะเลสาบเอ๋อร์ไห่เมื่อ 4,000 ปีก่อน

ระยะทาง: ประมาณ 380 กิโลเมตร

เวลาขับรถ : ประมาณ 5 ชั่วโมง

ที่พัก : โรงแรมบูติก 4 ดาว

วันที่ 2

ต้าหลี่ – ชาซี่
เมืองเก่าซี่โจว , ประสบการณ์ การย้อมผ้ามัดหมี่ของชาวไป๋ , ถีบจักรยานรอบทะเลสาบเอ๋อไห่

หลังอาหารเช้า คนขับรถจะพาคุณไปเยี่ยมชมหมู่บ้านของชาวไป๋ : หมู่บ้านซี่โจว คุณจะได้เยี่ยมชมสถาปัตยกรรมชาวไป๋ดั้งเดิม [บ้านเหยน] และลิ้มรสของว่างพื้นบ้าน ชื่อ ซี่โจว ปาปา (แพนเค้กพื้นบ้านของชาวไป๋) หลังจากนั้นคุณจะได้ไปยังแหล่งที่มาของผ้ามัดหมี่ของชาวไป๋ คุณสามารถเรียนขั้นตอนการทำผ้ามัดหมี่ด้วยมือ และหลังจากนั้นคุณจะได้มีโอกาส สร้างของฝากด้วยมือตัวเอง ต่อด้วยการถีบจักรยานเพื่อชมวิวรอบๆทะเลสาบเอ๋อร์ไห่  หลังจากนั้นก็จะไปยังเมืองเก่าชาซี่เพื่อพักค้างคืน

ระยะทาง: ประมาณ 200 กิโลเมตร

เวลาขับรถ : ประมาณ 2.5-3 ชั่วโมง

ที่พัก : โรงแรมบูติก 4 ดาว

อาหาร: อาหารเช้า และ อาหารท้องถิ่นขึ้นชื่อ

วันที่ 3

ชาซี่ – ลี่เจียง
[เมืองเก่าชาซี่]

เมื่อพวกเราอยู่ชาซี่ คุณจะได้ใช้เวลาอย่างเพียงพอเพื่อสำรวจสถานที่โบราณตาม ถนนคาราวานชาและม้าที่ไม่เหมือนเมืองเก่าอื่นๆ ชาซี่ ไม่มีนักท่องเที่ยวมากนัก ในขณะที่สถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเก่าๆยังคงอยู่เนื่องจากการคุ้มครองอนุรักษ์ของ สถาบันเทคโนโลยีแห่งชาติสวิสซูริค(ETH) และรัฐบาลประชาชนของเจียนฉวน ในปี2001 กองทุนเพื่ออนุสรณ์สถานโลก ได้ใส่ชาซี่ลงในรายชื่อของ 1 ใน 100 สถานที่ที่เสี่ยงต่อการล่มสลาย เมื่อคุณเดินในเมืองนี้คุณจะสามารถสัมผัสได้ถึงบรรยากาศเก่าๆของตลาด หลังจากนั้นไกด์และคนขับรถส่วนตัวของคุณจะพาคุณไปยัง ลี่เจียง เมื่อไปถึงลี่เจียง คุณจะได้เวลาในการสำรวจเมืองน่าซีโบราณที่ใหญ่ที่สุดของลี่เจียง 2เมืองโบราณที่ใหญ่ที่สุดในลี่เจียงคือ[ต้าหยาน]และ[ชวูเหอ] สำหรับเมืองต้าหยานนั้นเป็นเมืองโบราณที่ไม่มีกำแพงเมือง เป็นเมืองโบราณเมืองเดียวที่มีลักษณะเช่นนี้ ล้อมรอบด้วยเนินเขาสีเขียว ตัวเมืองมองดูเหมือนฝนหมึกหยกสีเขียวทำให้มันถูกเรียกในอีกชื่อว่าต้าหยาน(ฝนหมึกใหญ่) ในปี1997 เมืองถูกประกาศจากUNESCO ให้เป็นมรดกโลก ชวูเหอเป็นส่วนหนึ่งของเมืองโบราณลี่เจียง คุณสามารถเดินไปตามถนนเก่า ดื่มด่ำกับบรรยากาศอันเงียบสงบของเมืองและงานหัตถกรรมท้องถิ่น

ระยะทาง: ประมาณ 150 กิโลเมตร

เวลาขับรถ : ประมาณ 2.5 ชั่วโมง

ที่พัก : โรงแรมบูติก 4 ดาว

อาหาร: อาหารเช้า และ อาหารท้องถิ่นขึ้นชื่อ

วันที่ 4

ลี่เจียง
หมู่บ้านน้ำหยก, หมู่บ้านโบราณยู้วหู , เมืองโบราณและภาพจิตกรรมฝาผนัง ของไป๋ซา

ยินดีต้อนรับสู่ หมู่บ้านน้ำหยก ที่ตั้งอยู่ภายใต้เงาของเทือกเขาหิมะมังกรหยก ซึ่งเป็นภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของชาวน่าซี เมื่อคุณมองทิวทัศอันมีเอกลักษณ์ของเทือกเขาหิมะมังกรหยกจากระยะไกลคุณจะรู้สึกได้ถึงสวรรค์บนดิน  หมู่บ้านน้ำหยกตั้งอยู่ในจุดที่เป็นต้นน้ำสำคัญของลี่เจียง คุณสามารถพบปลาเทราท์(เป็นปลาที่อ่อนไหวต่อคุณภาพน้ำ) อาศัยอยู่ในน้ำบริสุทธ์ นอกเหนือจากทิวทัศน์อันงดงามแล้ว คุณยังได้สัมผัสวัฒนธรรมตงป้า ซึ่งเป็นหนึ่งในส่วนสำคัญของ วัฒนธรรมน่าซีหลังจากกินข้าวเที่ยง จะเป็นการเยี่ยมชม [ยู้วหู] หมู่บ้านน่าซีแห่งแรกที่เก่าแก่ที่สุด ตั้งแต่สมัยเมื่อชาวน่าซีได้มาตั้งถิ่นฐานที่ลี่เจียง เป็นครั้งแรกที่คุณจะได้เห็นบ้านที่เป็นเอกลักษณ์ที่สร้างด้วยหินพิเศษที่ถูกเรียกว่า : หินหัวลิง ทำให้หมู่บ้านนี้ยังดูเหมือนเมื่อครั้งอดีต นักพฤกษศาสตร์ที่มีชื่อเสียงดอกเตอร์ล๊อก ได้มายังที่นี่เพื่อศึกษา พืชและวัฒนธรรมท้องถิ่น เค้าอาศัยอยู่ที่ยู้วหูเป็นเวลา27ปี เค้าเป็นนักวิชาการชาวตะวันตกคนแรกที่ได้แนะนำวัฒนธรรมชนพื้นเมืองของลี่เจียงสู่สายตาชาวโลก คุณสามารถเยี่ยมชมบ้านของดอกเตอร์ล๊อกที่ตอนนี้ได้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์แล้วได้ด้วย ในเส้นทางกลับสู่ลี่เจียง พวกเราจะแวะหมู่บ้านเก่าไป๋ซาเพื่อเยี่ยมชม ภาพจิตรกรรมฝาผนังไป๋ซา ภาพจิตรกรรมฝาผนังนี้ ได้ถูกวาดไว้ตั้งแต่เมื่อหลายร้อยปีก่อน และใช้เวลาถึง300 ปีกว่าจะเสร็จสมบูรณ์ คุณจะได้เห็นภาพวาดมืออันสวยงามที่สื่อเรื่องราวอันหลากหลาย : วัฒนธรรมของจีนกลาง, ชนกลุ่มน้อยน่าซี, วัฒนธรรมธิเบต และเรื่องราวของศาสนาพุทธของชาวธิเบต , ขงจื้อและเต๋า

ระยะทาง: ประมาณ 60 กิโลเมตร

เวลาขับรถ : ประมาณ 1.5 ชั่วโมง

ที่พัก : โรงแรมบูติก 4 ดาว

อาหาร: อาหารเช้า และ อาหารท้องถิ่นขึ้นชื่อ

วันที่ 5

ลี่เจียง- หุบเสือกระโจน – แชงกรีร่า
กิจกรรมเดินป่าที่หุบเสือกระโจน , เมืองโบราณแชงกรีร่า

วันนี้คุณจะได้นั่งรถไปยังแชงกรีร่าตั่งแต่เช้า ในระหว่างทางคุณจะได้ไปเยี่ยมชมหุบเขาบนดินที่ลึกที่สุดในโลก [หุบเสือกระโจน] ชื่อของหุบเขานี้มาจากลักษณะของหุบเขาอันเป็นเอกลักษณ์ หุบเขามันแคบมากขนาดทีว่า เสือสามารถกระโจนข้ามแม่น้ำจากด้านนึงไปอีกด้านได้ ในช่วงหน้าฝน น้ำฝนจำนวนมากจะไหลลงไปในหุบเขาด้วยความเร็วอันน่าทึ่ง จากแม่น้ำจินซา ระหว่างที่คุณเดินไปตามเส้นทาง คุณจะสามารถเห็นทิวทัศน์ที่ค่อยๆเปลี่ยนแปลง อากาศที่ค่อยๆชื้นขึ้น หุบเสือกระโจนนี้จะมอบความประใจไม่รู้ลืมให้คุณ ถัดจากหุบเขาพวกเราก็จะขับรถต่อไปยังแชงกรีร่า ใช้เวลาซักพักเพื่อเยี่ยมชมเมืองเก่าตูเค้อจง แล้วจะใช้เวลาที่เหลือในการพักผ่อน เพื่อให้ร่างกายปรับตัวเข้ากับความสูง 3200 เมตร

ระยะทาง: ประมาณ 200 กิโลเมตร

เวลาขับรถ : ประมาณ 4 ชั่วโมง

ที่พัก : โรงแรมบูติก 4 ดาว

อาหาร: อาหารเช้า และ อาหารท้องถิ่นขึ้นชื่อ

วันที่ 6

แชงกรีล่า – ลี่เจียง
วัดลามะซงจ้านหลิน , อุทยานแห่งชาติผู่ต๋าชั่ว

ตื่นขึ้นมาในเมืองที่สวยงามและเปี่ยมไปด้วยบรรยากาศ อันศักสิทธิ์ของศาสนาแห่งเมืองแชงกรีร่า เมืองแชงกรีร่านี้ในภาษาทิเบต “พระอาทิตย์และพระจันทร์ในหัวใจ” และ“สรวงสวรรค์”ในภาษาอังกฤษ และมันยังมีความหมายถึง “สถานที่แห่งความงาม”ที่สะท้อนถึงสภาพทางจิตใจและความฝันของผู้คน – ความปราถนาถึงความเรียบง่ายซื่อตรงและความกลมกลืน แชงกรีร่าเต็มไปด้วยทัศนียภาพอันสวยงามดึงดูดใจ อย่างเช่น ภูเขาที่ปกคลุมไปด้วยหิมะ , หุบเขาลึก , แม่น้ำใหญ่, ทะเลสาปที่ราบสูง, ทุ่งหญ้า, สิ่งก่อสร้างอันเป็นเอกลักษณ์ และ ป่าบริสุทธิ์ ในช่วงเช้าจะได้ไปยัง [อุทยานแห่งชาติผู่ต๋าชั่ว] ในฐานะอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของจีน อุทยานแห่งชาติผู่ต๋าชั่ว ตั้งอยู่ในตั้งอยู่ในศูนย์กลางพื้นที่มรดกโลกแม่น้ำสามสายขนานแห่งยูนนาน ด้วยพื้นที่กว่า 1000 ตารางกิโลเมตร อุทยานเต็มไปด้วยฃทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมชนกลุ่มน้อย ในฐานะที่เป็นพื้นที่ราบลุ่มน้ำสำคัญ อุทยานนี้จึงเต็มไปด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ห่วงโซ่อาหารอันซับซ้อนและทิวทัศอันงดงาม หลังจากนั้นพวกเราจะเดินทางไปยัง [วัดลามะซงจ้านหลิน] นี่เป็นสถานที่ที่ควรค่าแก่การมาเยี่ยมชม ในฐานะหนึ่งในสิ่งปลูกสร้างที่มีลักษณะเฉพาะ วัดลามะซงจ้านหลิน เป็นวัดลามะของพุทธธิเบตที่ใหญ่ที่สุดในยูนนาน และเป็น 1 ใน13 อารามของลามะที่มีชื่อเสียงของภูมิภาคธิเบต

ระยะทาง: ประมาณ 500 กิโลเมตร

เวลาขับรถ : ประมาณ 5 ชั่วโมง

ที่พัก : โรงแรมบูติก 4 ดาว

อาหาร: อาหารเช้า และ อาหารท้องถิ่นขึ้นชื่อ

วันที่ 7

ออกจาก ลิ่เจียง

หลังจากกินข้าวเช้าเสร็จ คนขับรถส่วนตัวของคุณจะส่งคุณไปยัง สถานีรถไฟต้าลี่ แล้วคุณก็จะเดินทางกลับมายังคุนหมิง

ระยะทาง: ประมาณ 200 กิโลเมตร

เวลาขับรถ : ประมาณ 3 ชั่วโมง

อาหาร: อาหารเช้า

วันที่ 8

คุนหมิง – อุทยานป่าหิน – เหมิงจื้อ

ป่าหินอยู่ห่างออกไปราวๆ 78 กิโลเมตรจากตัวเมืองคุนหมิง ป่าหินตั้งอยู่ในเขตปกครองตัวเองฉือหลินหยี ป่าหินเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ น่าอัศจรรย์ใจ ป่าหินนี้เป็นคาสต์(หินปูนที่ถูกน้ำกัดเซาะ) ตั้งอยู่ในพื้นที่กึ่งเขตร้อน  ขนาดของป่าหินอยู่ที่ราวๆ 100 ตารางกิโลเมตร หินปูนหลากหลายรูปร่างก่อตัวขึ้นมาจากเวลานับล้านปีจากการเคลื่อนตัวของเปลือกโลก ความงดงามของคาสต์ที่นี่ ผสานเข้าวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชาวซานี๋ ทำให้ป่าหินกลายเป็นพื้นที่ที่น่าดึงดูดใจ หลังจากเที่ยวชมป่าหิน พวกเราก็จะเดินทางต่อไปยังเหมิงจื้อ

ระยะทาง: ประมาณ 78 กิโลเมตรไปยังป่าหิน

เวลาขับรถ : ประมาณ 1.5 ชั่วโมง ไปยังป่าหินและอีกประมาณ 2.5ชั่วโมงไปยังปู๋เจ๋อไห่

ที่พัก : Mengzi country

อาหาร: อาหารท้องถิ่นขึ้นชื่อ

วันที่ 9

เหมิงจื้อ - ไปยัง หยวนหยาง โดยรถ
สถานีรถไฟ ปู๋เจ๋อไห่ , ทะเลสาบหนานหู

คุณจะไปยังสถานีรถไฟปู๋เจ๋อไห่เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ สถานีรถไฟแห่งแรกของจีน สถาปัตยกรรมของปู๋เจ๋อไห่นั้นเป็นตามแบบฝรั่งเศษ ถึงแม้กำแพงจะดูเก่า แต่ทุกตารางนิ้วของตึกนั้นเต็มไปด้วยร่องรอยแห่งประวัติศาสตร์ คุณสามารถสำรวจเกี่ยวกับวัฒนธรรมจีนได้ที่นี่ และยังสามารถถ่ายรูปไว้เป็นความทรงจำ หลังจากนั้นเราจะไปเยี่ยมชมทะเลสาบหนานหู ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของอาหารดั้งเดิมยูนนานที่มีชื่อเสียง – ก๋วยเตี๋ยวข้ามสะพาน แล้วหลังจากนั้นคนขับรถจะพาคุณไปยังหยวนหยาง

ระยะทาง : 190 กิโลเมตร

เวลาขับรถ : ประมาณ 3 ชั่วโมง ไปยัง หยวนหยาง

ที่พัก : โรงแรมบูติก 4 ดาว

อาหาร: อาหารเช้า และ อาหารท้องถิ่นขึ้นชื่อ

วันที่10

หยวนหยาง
ชมภาพพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก ของ แนวนาขั้นบันได ของหยวนหยาง

ไกด์ส่วนตัวของคุณจะขับพาคุณไปยัง แนวข้าวขั้นบันได ตัวอี้ชุน(多依树) เมื่อแสงอาทิตย์ส่องผ่านขอบฟ้า ทิวทัศทั้งหมดจะดูน่าตื่นตาจนคุณต้องทึ่ง หลังจากนั้น ไกด์ทัวร์จะ พาคุณเดินเขาเพื่อเที่ยวชมพื้นที่ส่วนลึกของแนวนาข้าวขั้นบันไดหยวนหยาง ช่วงหลบค่ำไกด์จะพาคุณไปดูและถ่ายภาพพระอาทิตย์ตกของแนวนาข้าวขั้นบันได ป้าต๋า(坝达)

ระยะทาง : ประมาณ 6 กิโลเมตร

เวลาขับรถ : ประมาณ 30 นาที

ที่พัก : โรงแรมบูติก4ดาว

อาหาร: อาหารเช้า และ อาหารท้องถิ่นขึ้นชื่อ

วันที่11

หยวนหยาง – เจียนสุ่ย
ชมพระอาทิตย์ขึ้นที่ทุ่งนาขั้นบันไดหยวนหยาง , เมืองหลินอัน

ตอนเช้าคนขับรถจะพาคุณไปดูพระอาทิตย์ขึ้นที่แนวนาขั้นบันได จิ๋งโข่ว

(菁口) แล้วก็เข้าไปเยี่ยมชมหมู่บ้านชนกลุ่มน้อยฮาหนี๋ คุณจะสามารถเห็นบ้านเห็ด , โม่หิน , กังหันน้ำ , ปาเจียว (芭蕉) และอื่นๆ หลังจากเที่ยงคนขับรถจะพาคุณไปยัง เป้าหมายถัดไปอำเภอเจียนสุ่ย(建水县 Jianshui xian)  ในเขตของอำเภอหงเหอซึ่งอยู่ในพื้นที่ตะวันออกเฉียงใต้ ของยูนนาน ถึงเขตนี้จะมีชื่อเป็นทางการ (เมืองหลินอัน临安镇) แต่ชื่อเจียนสุ่ยถูกใช้อย่างแพร่หลายกว่า คุณสามารถไปเยี่ยมชมเมืองหลินอันในตอนกลางคืน นับตั้งแต่เมื่อยุคของราชวงศ์หยวนเมืองหลินอันก็เป็นหนึ่งในเมืองที่สำคัญที่สุดของยูนนาน ในฐานะศูนย์กลางการเรียนรู้และความเลื่อมใสของลัทธิขงจื้อ ในขณะที่กำแพงเมืองโบราณได้ถูกทำลายไปในช่วงศตวรรษที่ 20 (เหลือไว้แค่ประตูสี่ด้าน) มีพื้นที่ทางประวัติศาสตร์จำนวนมากหลงเหลืออยู่ข้างในและข้างนอกหลินอัน ทำให้มันเป็นหนึ่งในสถานที่ ที่นักท่องเที่ยวนิยมไปเป็นอันดับต้นๆของมณทล เมืองเจียนสุ่ยอันน่ารื่นรมนี้เป็นจุดหยุดพักที่มีเสน่ห์บนเส้นทางระหว่างคุนหมิงและชายแดนเวียดนาม

ระยะทาง : 200 กิโลเมตรสำหรับการเดินทางกลับ

เวลาขับรถ : ประมาณ 3.5 ชั่วโมง

ที่พัก : โรงแรมบูติก4ดาว

อาหาร: อาหารเช้า และ อาหารท้องถิ่นขึ้นชื่อ

วันที่ 12

เจียนสุ่ย
นั่งรถไฟโบราณชมทิวทัศน์ , หมู่บ้านถวนซาน

วันนี้ไกด์ของคุณจะพาคุณไปสัมผัส รถไฟของเมืองเก่าเจียนสุ่ย รถไฟเมืองเก่าเจียนสุ่ย (สถานีหลินอัน) ทางรถไฟแคบๆเก่าแก่กว่าศตวรรษ ให้บริการสายเจียนสุ่ย(เป็นที่รู้จักกันในชื่อสาย ยูนนาน-เวียดนาม) ซึ่งปัจจุบันปิดให้บริการไปแล้ว แต่เปิดให้รถไฟสายท่องเที่ยววิ่งวันละ 2 รอบ จากสถานีหลินอัน临安站ที่ถูกบูรณะขึ้นมาใหม่ไปยังสถานีถวนซาน团山站ในหมู่บ้านชื่อเดียวกันทางตะวันตกของเมือง ในระหว่างเส้นทางรถไฟจะหยุดที่ สะพานมังกรคู่

หลังจากนั้นคุณจะไปยังหมู่บ้านถวนซานเพื่อเยี่ยมชมและสำรวจ สถาปัตยกรรมท้องถิ่นดั้งเดิมของเจียนสุ่ย

ระยะทาง : 1 กิโลเมตร

เวลาขับรถ : ประมาณ 5นาที

ที่พัก : โรงแรมบูติก 4 ดาว

อาหาร: อาหารเช้า และ อาหารท้องถิ่นขึ้นชื่อ

วันที่ 13

เจียนสุ่ย
เมืองโบราณเจียนสุ่ย, สวนตระกูลจู๋

หลังจากตื่นก็จะไปเยี่บมชมสิ่งปลูกสร้างสำคัญหนึ่งใน เมืองโบราณเจียนสุ่ย สวนตระกูลจู๋ หนึ่งในสถานที่ที่มีชื่อเสียงเป็นสวนที่ปราณีตและใหญ่ที่สุดแห่งนึงในทางตอนใต้ของยูนนาน สร้างในยุคราชวงศ์ชิง โดยพี่น้องตระกูลจู๋ ผู้ซึ่งครอบครัวมีอิธิพลในท้องถิ่น สวนใช้เวลาสร้าง 30 ปี ถูกออกแบบอย่างปราณีตจากพื้นที่ทั้ง 42 ส่วน หลังจากนั้นคุณก็จะได้ไปดูรอบๆ เมืองโบราณเจียนสุ่ย หอประตูเมืองเฉาหยาง(朝阳楼 Chaoyang Lou) เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่คุณห้ามพลาด ประตูเมืองโบราณทางด้านตะวันออกของกำแพงเมืองหลินอัน ปัจจุบันถูกตั้งอยู่กลางวงเวียน จากสถาปัตยกรรมของมันทำให้มันได้ชื่อเล่นว่า “ประตูเทียนอันเหมินน้อย”  ด้านในของหอประตูเมืองถูกเปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑ์ขนาดเล็ก จากภายในคุณจะสามารถชมวิวทิวทัศของเมืองโบราณที่สวยงามได้ ราคาเข้าชมอยู่ที่20 หยวน (ข้อมูล: ธันวาคม 2016)

ระยะทาง : ประมาณ 150 กิโลเมตรไปยัง ทะเลสาบฟู๋เสี้ยน

เวลาขับรถ : ประมาณ 3 ชั่วโมง

ที่พัก : โรงแรมบูติก 4 ดาว

อาหาร: อาหารเช้า และ อาหารท้องถิ่นขึ้นชื่อ

วันที่ 14

ทะเลสาบฟู๋เสี้ยน - คุนหมิง
ทะเลสาบฟู๋เสี้ยน

วันนี้เป็นวันพักผ่อน คุณสามารถนอนอย่างเต็มอิ่ม แล้วตื่นอย่างไม่เร่งรีบ ทิวทัศธรรมชาติอันสวยงามของ ทะเลสาบฟู๋เสี้ยนช่วยให้คุณสงบจิตใจและค่อยๆสัมผัสกับบรรยากาศอย่างสงบ คุณสามารถสำรวจรอบๆเมืองพร้อมกับ ลิ้มรสอาหารท้องถิ่น หลังจากมื้อเที่ยงเราก็จะเริ่มเดินทางกลับคุนหมิง

ระยะทาง : 90กิโลเมตร

เวลาขับรถ : ประมาณ 1.5 ชั่วโมง

อาหาร: อาหารเช้า

 

หลักสูตรไหน
ที่เหมาะสำหรับคุณ

หลักสูตร

Jim's Story at Keats HSK 5 in One Year

นักเรียนกว่า 7000 คน ได้เรียนจบจาก KEATS

Joleen | Germany

หลักสูตร ติวเข้มภาษาจีนตัวต่อตัว

About studying here, I think the living condition is very convenient, because the dorm is very close to the classroom. Our teachers really enjoy teaching Chinese. They are also very passionate. Compared with other cities in China, Kunming has really good weather.

Robert testimonial for keats chinese school

Robert | Netherlands

หลักสูตร ชั้นเรียนภาษากลุ่มเล็ก

Since last semester, we started studying Chinese at Keats. It was the best choice we can ever make. It is a really good school. The classes are a lot of fun, you learn a lot, but very interactive, so you talk a lot which means it is not just books and writing. Kunming is a really pleasant city to live, especially if you compare it to other cities in the east. If you like to travel, if you like to study Chinese in a fun way, Keats is the place for you.

Josephine testimonial for keats chinese school

Josephine | Indonesia

หลักสูตร ติวเข้มภาษาจีนตัวต่อตัว

I think Keats is one of the best language schools I have ever been to. My teacher is such an amazing person. She is so good at teaching. She makes classes fun. I have learned a lot of vocabulary of my time here. I would really recommend to come to Keats School

Jade | UK & Mauritius

หลักสูตร ชั้นเรียนภาษากลุ่มเล็ก

I think the learning environment here is great. The teaching methods are also very interactive and fun. What I particularly enjoy here is the fact that my teacher does not stick to the textbook. We spend a lot of time discussing general topics, such as Chinese culture, world news, typical expressions used by local people. We also discuss social and economic topics.

Sjoerd testimonial for keats chinese school

SJOERD | Netherlands

หลักสูตร ชั้นเรียนภาษากลุ่มเล็ก

We use a lot of games to learn grammar and new words. We have really good teachers, really patient. She helps us a lot. Our class is really nice and we have people from all over the world, different countries. We often discuss topics in Chinese in our class. I live in the dorm of Keats. It is very convenient. I don’t have to spend time on traveling. You can just focus on learning Chinese.

Sanny | USA

หลักสูตร ติวเข้มภาษาจีนตัวต่อตัว

I have to say it’s tons of fun. I have been here for 2 weeks. Not knowing what it was gonna be like, I was more than surprised it how great it is. The teachers are great, they are understanding. They do language program that suits just you. The location is perfect for China.

Testimonial for Chinese lessons

Faith | UK

หลักสูตร ติวเข้มภาษาจีนตัวต่อตัว

I have 2 teachers, and I do 4 hours a day. So I have got Dong Laoshi and Jin Laoshi. Both of them are very good. They made the experience very nice to me. They are willing to help you whenever, so if you ever have a question here, the teachers are always there to help you whether it is visas, whether it is getting around the city. Everyone wants to talk to you.

Viktor testimonial for keats chinese school

Viktor | Switzerland

หลักสูตร ชั้นเรียนภาษากลุ่มเล็ก

My school is amazing. I recommend Keats School because it is a more convenient way to learn Chinese here in Kunming.

Please use vertical scrolling on your mobile device.