Comparison

หลักสูตร ภาษาจีนสำหรับเด็ก

 • ระยะเวลา

  1-4 สัปดาห์

 • คาบเรียนต่อวัน

  3 ชั่วโมง

 • ที่พัก

  รวมด้วย

 • มื้ออาหารต่อวัน

  รวมด้วย

 • จำนวนนักเรียน

  เด็ก 1-4 คน

 • เวลาเริ่มหลักสูตร

  เมื่อไหร่ก็ได้

 • ราคาเริ่มต้น

  8690 หยวน

 • ระดับความยาก

  ทุกระดับ

Designed for

 • หากคุณกำลังมองหา หลักสูตรภาษาจีนกลาง คุณภาพสูงสำหรับบุตรหลานของคุณและต้องการมาร่วมกับบุตรหลานของคุณ

 • หากคุณหวังว่าบุตรหลานจะเรียนภาษาจีนด้วยวิธีที่ สนุกและมีประสิทธิภาพ

 • หากบุตรหลานของคุณไม่สนใจเรียนภาษาจีน แต่คุณต้องการให้พวกเขาได้รับความสนใจมากขึ้นโดยเข้าร่วม กิจกรรมทางวัฒนธรรมและทัศนศึกษาที่น่าสนใจต่างๆ ของเรา

 • หากบุตรหลานของคุณต้องการปรับปรุง คะแนนสอบภาษาจีน ที่โรงเรียน

 • หากคุณกำลังมองหา ค่ายฤดูร้อนยอดนิยมในประเทศจีน หรือค่ายครอบครัวในประเทศจีน

หลักสูตร เตรียมสอบHSK

 • ระยะเวลา

  1-52 สัปดาห์

 • คาบเรียนต่อวัน

  4/6 ชั่วโมง

 • ที่พัก

  รวมด้วย

 • มื้ออาหารต่อวัน

  รวมด้วย

 • จำนวนนักเรียน

  1 ต่อ 1

 • เวลาเริ่มหลักสูตร

  เมื่อไหร่ก็ได้

 • ราคาเริ่มต้น

  US$ 710

 • ระดับความยาก

  ทุกระดับ

Designed for

 • หากคุณต้องการ ผ่านการทดสอบ HSK ในเวลาที่สั้นที่สุด

 • หากคุณต้องการ ศึกษาเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับ HSK แต่ทำแบบทดสอบในภายหลัง

 • หากคุณต้องการ เรียนภาษาจีนแบบเข้มข้น ตามโครงสร้าง HSK

 • หากคุณ ไม่ต้องการความยุ่งยากในการหาที่พักหรืออาหารของคุณเอง

 • หากคุณศึกษาคำศัพท์ HSK ด้วยตนเองแล้ว แต่ต้องการเรียนรู้เทคนิคการทดสอบเพื่อช่วยให้คุณ สอบผ่าน