Comparison

หลักสูตร ชั้นเรียนภาษากลุ่มเล็ก

 • ระยะเวลา

  16/32 สัปดาห์

 • คาบเรียนต่อวัน

  2 ชั่วโมง

 • ที่พัก

  ไม่รวม

 • มื้ออาหารต่อวัน

  ไม่รวม

 • จำนวนนักเรียน

  น้อยกว่า 15 คน

 • เวลาเริ่มหลักสูตร

  ปลายเดือน กุมภาพันธ์ , ปลายเดือน สิงหาคม

 • ราคาเริ่มต้น

  5000 หยวน

 • ระดับความยาก

  ทุกระดับ

Designed for

 • ถ้าคุณต้องการอาศัยอยู่ในคุนหมิงในระยะยาวหรือมากกว่า 4 เดือน

 • ถ้าคุณทำงานในคุนหมิง

 • หากคุณต้องการมีตารางเรียนที่ผ่อนคลาย

 • หากคุณต้องการมีปฏิสัมพันธ์กับนักเรียนคนอื่น ๆ ในชั้นเรียนภาษาจีนกลุ่มย่อย

 • หากคุณต้องการเรียนภาษาจีนด้วยวิธีที่ไม่แพงมาก

หลักสูตร ภาษาจีนสำหรับเด็ก

 • ระยะเวลา

  1-4 สัปดาห์

 • คาบเรียนต่อวัน

  2 ชั่วโมง

 • ที่พัก

  รวมด้วย

 • มื้ออาหารต่อวัน

  รวมด้วย

 • จำนวนนักเรียน

  ตัวต่อตัว

 • เวลาเริ่มหลักสูตร

  เมื่อไหร่ก็ได้

 • ราคาเริ่มต้น

  8290 หยวน

 • ระดับความยาก

  ทุกระดับ

Designed for

 • หากคุณกำลังมองหาหลักสูตรภาษาจีนกลางที่มีคุณภาพสำหรับลูกของคุณ

 • หากคุณหวังว่าลูก ๆ ของคุณจะเรียนภาษาจีนอย่างสนุกสนาน แต่มีประสิทธิภาพ

 • หากบุตรหลานของคุณไม่สนใจเรียนภาษาจีน แต่คุณต้องการให้พวกเขาได้รับความสนใจอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นโดยการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางวัฒนธรรมและทัศนศึกษาที่น่าสนใจของเรา

 • หากบุตรหลานของคุณจำเป็นต้องปรับปรุงคะแนนสอบภาษาจีนที่โรงเรียน

 • หากคุณต้องการให้ลูกของคุณมีวันหยุดฤดูร้อนที่ผิดปกติ